Уважаеми колеги поради зачестилите спекулации около проведената от сдружение SWAT BG радиотренировка се чувствам длъжен да дам няколко пояснения.

БФРЛ не е организатор на въпросното събитие !!!

БФРЛ е помогнала за организирането което е нещо съвсем различно от това да си организатор.

Организаторите на събитието са SWAT BG както го пише и няколко статии по надолу. Те са сдружение с не стопанска цел съставено от радиолюбители и по последни спомени са членове на БФРЛ от 2012 година.

Участие на ГДПБЗН никога не е искано и никога не е коментирано  !

Никога не се е коментирало аз да бъда водещ на радиомрежата или нет контрол.

Ани Цанова LZ3GU която чете бюлетина е допуснала тази грешка при обявяването на събитието в бюлетина на БФРЛ. Веднага след това беше помолена от мен да коригира тази грешка която е допуснала по непонятни за мен причини.

Събитието беше предварително съгласувано с мен и в него бяха използвани временни опознавателни знаци издадени от КРС именно за това събитие.

Надявам се организаторите да предоставят информационен протокол за проведеното събитие който да бъде публикуван и тук.

Също така се надявам горният текст да бъде изчетен в бюлетина на БФРЛ на 05.12.2017 г.

 

73 Стефан Александров LZ1WDX

Additional information