РЕЗУЛТАТИ 
от КВ състезание „Шипченска епопея“ 2018–

в памет на Андрей Тотев, LZ1RB

 

Проведено на  11.03.2018 г. от 08:00 LZT до 11:59 LZT. 
Получени отчети от всичките участвали 46 станции.
При равен брой точки на по-предно място е класирана станцията с по-малък процент грешки.

  1. Категория SO LP CW

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ3FM

194

183

183

94.30%

Пламен Тодоров

София

2

LZ7O

162

158

158

97.50%

Огнян Каравасилев

София

3

LZ1IA

154

142

142

92.20%

Иван Александров

София

4

LZ1UU

142

124

124

87.30%

Васил Янков

Самоков

5

LZ2AB

134

119

119

88.80%

Кръстю Кръстев

Провадия

6

LZ1XC

142

117

117

82.40%

Димитър Петров

Самоков

7

LZ1ZX

122

113

113

92.60%

Димитър Рахнев

Стралджа

8

LZ3PZ

110

96

96

87.30%

Любомир Петров

Самоков

9

LZ2YJ

101

86

86

85.10%

Коста Попов

Разград

10

LZ1WF

47

43

43

91.50%

Васил Филчев

Пловдив

11

LZ7DL

10

7

7

70.00%

Панайот Памуков

Бургас

12

LZ1OP

5

5

5

100.00%

Минчо Хунев

Копринка

  1. Категория SO LP SSB

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ3SD

80

74

74

92.50%

Спас Делчев

Пловдив

2

LZ2JU

63

60

60

95.20%

Йовко Йовков

Силистра

3

LZ1DD

68

57

57

83.80%

Дарина Шолева

София

4

LZ2MR

56

41

41

73.20%

Мирослав Йонков

Севлиево

5

LZ2QW

46

39

39

84.80%

Вачко Стайковски

Троян

  1. Категория SO LP MIXED

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ1MC

215

209

209

97.20%

Славчо Люцканов

Стара Загора

2

LZ1QV

160

152

152

95.00%

Дечко Златанов

Бургас

3

LZ5EE

141

134

134

95.00%

Антон Генков

София

4

LZ2OQ/1

13

13

13

100.00%

Георги Алексов

София

 

  1. Категория SO HP CW

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ1ND

200

197

197

98.50%

Тодор Тодоров

Пловдив

2

LZ4AE

187

180

180

96.30%

Ангел Ахчийски

Козлодуй

3

LZ1QZ

179

174

174

97.20%

Кольо Колев

Бургас

4

LZ5ET

184

162

162

88.00%

Герасим Иванов

Пещера

5

LZ1DQ

135

128

128

94.80%

Владимир Коруков

Стара Загора

  1. Категория SO HP SSB

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ2JC

125

119

119

95.20%

Юлиан Радев

Кубрат

2

LZ2YO

119

112

112

94.10%

Румен Цонев

Козлодуй

3

LZ5EO

102

94

94

92.20%

Емил Балжиев

Смолян

4

LZ4UG

53

51

51

96.20%

Евгени Генов

Козлодуй

5

LZ2AO

8

8

8

100.00%

Огнян Радев

Кубрат

  1. Категория SO HP MIXED

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ2BE

287

274

274

95.50%

Боян Петков

Разград

2

LZ3BB

249

241

241

96.80%

Пламен Матев

Видин

3

LZ3ZZ

150

146

146

97.30%

Алеко Иглев

Копринка

4

LZ3RR

153

138

138

90.20%

Валентин Борисов

София

5

LZ1FG

40

32

32

80.00%

Йордан Йорданов

Мещица

  1. Категория MO HP MIXED

Call

QSO

резултат

Потв. (%)

Име

QTH

брой

потв.

точки

1

LZ2KLR

244

222

222

91.00%

Георги Воденичаров LZ1ZF 
Красимир Иванов LZ2UW

Лом

2

LZ1KTR

181

174

174

96.10%

Атанас Колев LZ1YE 
Дончо Дончев LZ1OJ

Казанлък

3

LZ1KPO

184

164

164

89.10%

Атанас Генов LZ1AA 
Стефан Александров LZ1WDX 
Валентин Събев LZ1VLS

Брезник

4

LZ65RCP

172

163

163

94.80%

Васил Шатъров LZ1CL

Пловдив

5

LZ1KCO

130

122

122

93.80%

Жеко Жеков LZ1VQ 
Васил Байданов LZ1WDB

Кърджали

6

LZ1KDP

53

43

43

81.10%

Божидар Мадов LZ1BBM

София

Отчети за контрол бяха получени от LZ1CF, LZ1FI, LZ2FV и LZ3BF.

22 март 2018 г.                        Проверител:    Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

 

Additional information