Условия за провеждане на КВ състезание

"ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ - IN MEMORIAM OF LZ1RB Андрей Тотев"

Дата: 11.03.2018 г. от 08:00 LZT - 11:59 LZT

Обхвати: 3.5 MHz и 7 MHz

Вид работа: CW и SSB

Категории:

SOLP CW, SOLP SSB, SOLP MIXED,

SOHP CW, SOHP SSB, SOHP MIXED,

MOHP MIXED

Забележка:

Станциите в категория MOHP могат да работят едновременно на двата обхвата, като

са неограничени в излъчваните сигнали.

Обмен:

Предава се поредният номер на връзката + поредният номер на предходния

кореспондент. Започва се с 001000.

Повторна връзка с кореспондент може да бъде направена през 30 минути интервал,

по веднъж на всеки вид работа и обхват.

За ползващите N1MM logger - използвайте LZDOMESTIC Contest.

Точки:

По 1 точка за всяко QSO.

Награди:

На 1-те места във всичките 7 категории се раздават купи, а на останалите -

дипломи.

Награждаване:

Награждаването ще се извърши на годишното радиолюбителско изложение Казанлък

2018.

Логовете изпращайте на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Краен срок за изпращане на отчетите: 18.03.2018 г.

Additional information