Протокол No.05

от проведено заседание на УС на БФРЛ

 

Дата и време на провеждането

23 Февруари 2018 г. от 19:00 ч. до 22:00 ч.

Място на провеждането

Местност “Синята вода” - с. Калековец, обл. Пловдив

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Веселин Котаров, LZ5VK

Руско Русев, LZ1RT

Христо Здравков, LZ1YQ

Иван Котев, LZ1IK

Иван Иванов, LZ1PJ

Стефан Александров, LZ1WDX

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Виктор Маринов, LZ1NY

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Веселин Котаров, LZ5VK

Водещ заседанието

Виктор Ценков , LZ3NN

Присъствали гости

Христо Назлев, LZ1CF

Ели Хаджийска, LZ1JB

Донка Генадиева, LZ1CM

Елена Жалова, LZ1YLE

Стефан Манолов, LZ1SMX

Валентин Петков LZ1DOT

Катерина Табакова-Александрова, LZ1MUK

Димо Цонев, LZ1ON

Стоян Топалов, LZ1STQ
Ади Вох – S55M

Савко Димитров – LZ1UK

Мариус Богатов, LZ5FD
Минчо Петков, LZ2DF

Дневен ред

1.    1. Отчет за изпълнението на задачите, поставени на предното заседание на УС на БФРЛ, проведено на 08.12.2017 г.

2.    2. Създаване на организационен комитет за провеждане на Европейската купа по HST в Разлог.

3.    3. Дискусия за бъдещето на бюлетина, излъчван от БФРЛ.

4.    4. Приемане на нови членове на БФРЛ.

5.    5. Обсъждане българското участие на YOTA 2018.

6.    6. Разни:

6.1.    6.1 Кандидатура за диплом менажер на БФРЛ;

6.2 Обсъждане на въпроса с неплатилите членски внос през 2017 г.;

6.3 Удължване срока за плащане на членския внос към БФРЛ за 2018 г.;

6.4 QSL бюро;

6.5 Откриване на набирателна сметка;

6.6 Насрочване на дата за следващото заседание на УС на БФРЛ през м. март.

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения

 

Точка

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1

УС на БФРЛ разгледа следните  незавършени задачи от предишното заседание на УС

 

 

1.1

Членски карти на БФРЛ – УС реши, че не е необходимо на картите да има номера за радиолюбителската лицензия.

03.03.2018

LZ3NN

1.2

Отчетите от LZ DX Contest да бъдат качени онлайн на сървър, подсигурен от LZ3NN и LZ1DOT

03.03.2018

LZ3NN, LZ1DOT, LZ5VK

1.3

Организация на участието на LZ7HQ в IARU HF Championship - на следващото заседание да бъде приет подробен план.

Следващо заседание на УС

LZ1YQ

1.4

Сертификати от LZ DX Contest -  завършване на  проекта на сертификатите

03.03.2018

УС на БФРЛ

2.1

Дати за провеждане на HST Европейска купа: 02-06.05 в ТЕРРА комплекс, Разлог

 

Организационен комитет

2.2

Орг. Комитет административна част: Иван Котев, LZ1IK, Виктор Ценков, LZ3NN

Трябва да се дадат цени за трансфер.

Взе се решение това състезание на  бъде и държавно първенство. За тази цел ще се изпратят покани  за участие до клубовете.

 

Иван Котев, LZ1IK, Виктор Ценков, LZ3NN

2.3

Орг. Комитет техническа част: Иван Иванов, LZ1PJ,

Нужната бройка компютри ще е ясна след като се изясни броят на участниците

Съдиите ще са около 5 човека.

 

Иван Иванов, LZ1PJ

3

УС на БФРЛ взе решение да се спре излъчването на бюлетина в този  му формат.

УС да подготви предложения за бюлетин в нов формат.

Следващо заседание на УС

УС на БФРЛ

4

"Радио клуб Милара" е приет за член с 8 гласа “за” и един “въздържал се”

Приключено

УС на БФРЛ

5.1

За YOTA 2017 - има желаещи и ще има участници от България.

Все още няма информация за координатор на YOTA от БФРЛ на страноцата на IARU-R1.

03.03.2018 на сайта на IARU-R1 да има кординатор от България

Руско Русев – LZ1RT

6.1

Георги Алексов, LZ2OQ има желание да изпълнява длъжността  “Дипломен менажер на БФРЛ”. УС одобрява желанието  му и го кани да представи концепция за дипломна програма на БФРЛ на следващото заседание на УС,

решено

 

6.2

УС на бФРЛ се обръща, към клубовете, неплатили  членски внос за 2017г.  да го направят до 15 март. На следващото заседание на УС неплатилите членски внос за миналата година  клубове ще бъдат изключени от БФРЛ. За 2017 г. членски внос не са платили:

-       Балкански спортен клуб - Карлово;

-       Радиоклуб Бяла - Бяла

-       Клуб на радиолюбителите Теньо Биков – Казанлък;

-       Сдружение "Клуб по спортна стрелба-Загорец" – Нова Загора;

-       Спортен клуб "ОРЛОВЕЦ ЕКСТРЕМУМ"

Приключено

УС на БФРЛ

6.3

Удължава срока на плащането на членския внос към БФРЛ за тази година  до 30 юни 2018 г. 

Приключено

УС на БФРЛ

6.4

Във връзка с новите цени на Български пощи, които влизат в сила от 1 март 2018 г., УС на БФРЛ кани QSL менажера Владимир Радев,  LZ1OT на следващото заседание на УС за обсъждане на финансовото обезпечаване на работата на QSL бюрото.

Приключено

УС на БФРЛ

6.5

Реши да открие набирателна сметка за финансово подпомагане на БФРЛ с оглед изплащането на СПОРТЕН радиоклуб София  на сумата от 1840 лева, представляваща съдебно-деловодните им разноски по дело 24/2017 г.

Приключено

Виктор Ценков, LZ3NN

Иван Котев, LZ1IK

 

6.6

Насрочва следващото заседание на УС да се промведе през март (между 15 – 18 март), Точната дата ще се обяви до няколко дни. На това заседание ще се вземат следните важни решения:

-       Свикване на Общо събрание на БФРЛ;

-       Организация на LZ7HQ за 2018 г.;

-       Бюлетин на БФРЛ в нов формат;

-       Изключване на членове на БФРЛ;

-       Определяне на дипломен менажер на БФРЛ;

-       Финансово обезпечаване на работата на QSL бюрото на БФРЛ;

Приключено

УС на БФРЛ

 

Водещ заседанието: Виктор Ценков - LZ3NN

Протоколчик: Веселин Котаров - LZ5VK

Допълнителна информация