Изх. N 17/ 16.03.2018

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 16.03.2018

 На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 16.03.2018 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 I.                   Дата на провеждане: 16 МАРТ 2018 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджи Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

Дневен ред:

 1. Свикване на Общо събрание на БФРЛ до средата на 2018г.

2. Организация на LZ7HQ за 2018 г.

3. Предложения за излъчване Бюлетин на БФРЛ в нов формат

4. Обсъждане статута на не платилите членски внос клубове, членове на БФРЛ

5. Разглеждане на отношението на СПОРТЕН РАДИОКЛУБ СОФИЯ към БФРЛ.

6.Дипломен менажер на БФРЛ – бъдещата дейност.

7. Финансово обезпечаване на работата на QSL бюрото на БФРЛ.

8. Определяне екипа от България за YOTA 2018 въз основа на подадените заявки.

9. Разни.

 

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

 27.02.2018

 

 

 

Допълнителна информация