По време на 27-мата международна радиолюбителска среща и техническо изложение "ХОБИ РАДИО ЕКСПО КАЗАНЛЪК- 2018" интересуващите се от DXCC Award Program могат да представят QSL картичките си за заявки за нови дипломи или лепенки. Необходимо е да бъде направена “ Online DXCC application” (http://www.arrl.org/online-dxcc-application).

Разпечатените формуляри (заглавна страница и опис на QSL картичките) се заверяват и изпращат до ARRL DXCC desk. След проверка заявителят си взема QSL картичките обратно със себе си. За повече информация и съдействие – на телефон 0877 18 36 35, LZ2JE.

Допълнителна информация