Уважаеми колеги,

На 09.06.2018 г. се състоя Общо събрание на БФРЛ.
Предлагаме на Вашето внимание приетия с одобрение ДОКЛАД за дейността за 2017г., както с приетите Бюджет и насоки.

Допълнителна информация