На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 14.12.2018 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

  1.  Дата на провеждане: 14 ДЕКЕМВРИ 2018 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджи Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

Дневен ред:

 Отворени задачи от предишните заседания на УС.

  1. Организация на YOTA 2019 в България – текущи задачи.
  2. Организация на Световното първенство по скоростна телеграфия HSTпрез 2019- текущи задачи.
  3. Приемане на спортните календари по направления за 2019г.
  4. КВ шампион 2019 – потвърждаване на условията, списък с контестите.
  5. Прецизиране на условията  на КВ шампионатите
  6. Специални инициали на БФРЛ за 2019г.
  7. УКВ дейност на БФРЛ – отчети на състезания и класации.
  8. Разни

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

 28.11.2018

Допълнителна информация