Дипломата LZVHF/UHF Award се издава от Българската федерация на радиолюбителите (БФРЛ) и е отворена за всички лицензирани радиолюбители и SWL.

LZ VHF/UHF Award

Пълна информация за дипломата може да намерите тук.

Допълнителна информация