На 10-11 ноември : WAEDC rtty ,OK/OM DX cw , JA Int.DX ssb :
  WAEDC CONTEST  RTTY  
  Германия   DARC 
  http://www.waedc.de
 
Започва  на: 10 ноември 2007 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 11 ноември 2007 год. в 24:00 UTC
 
Забележка:  Радиостанциите  с един оператор работят не повече от 36 часа.
Останалите 12 часа почивка могат да ползват на цяло или на 3 периода,
които се отбелязват на главния лист.
 
Вид на работа : само RTTY  Обхвати: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
1. SINGLE-OP LOW.   до 100 Вата.
2. SINGLE-OP HIGH.  повече от 100 Вата. 
3. MULTI-OP. Смяна на обхватите - спазване на 10 минутен период,включително и за  QTC.
Изключение - правене на нов множител.Допуска се работа едновременно на два диапазона с
втори ТХ но само за нов множител.
4. SWL.
Разрешено е ползването на DX cluster,s
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА
   RST + 001.     Ако работите с кореспондент който не участва запишете RST+000.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
 Всяко QSO - 1 точка. 
Допълнителни точки от QTC , които се предават от DX за Европейски станции:
 1) QTC се състои от време, Call и номер на QSO.  Например: "1307/DA1AA/431",
 2) За всяко QTC получaвате по 1 точка.
 3) Зачитат се само 10 QTC между двама участника.
Специални правила за WAE RTTY:
 В този контест се работи с всички кореспонденти независимо от континента, но QTC се
обменят само между кореспонденти от различни континенти и количеството им не може да
превишава 10 QTC-QSO независимо предадени или приети между двама.
 Всички участници независимо от локацията си използват европейски и неевропейски множители.
 --------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ
 Страните по DXCC и WAE на различните обхвати.
 Всеки район на W, VE, VK, ZL, ZS, JA, PY и RA8/RA9 и RA0 се смята за отделен множител.
 Например  W2, N2 , WA1,  W7.../2 - това са все W2.,Ve1, VO1, VY1 = VE1., ZL2 и ZL6 са различни.
 Освен това се използва коефициент за множителите в зависимост от обхвата:
 3.5 МГц - 4,    7.0 МГц - 3,     14, 21 и 28 МГц - 2.      
--------------------------------------------------------------------------------
ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ  
Произведението на сумата на точките от QSO и QTC и множителите.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ
  Победителите по континенти ще бъдат наградени с плакетки.
 Победителите в своите страни във всички подгрупи ще бъдат наградени с дипломи.
Всеки участник може да бъде награден , ако е направил повече от 100 QSO и е изпълнил
 едно от следващите изисквания:
1. За получване на диплома:
- да е победител на континента;
- да се класира в десятката (top-ten) или в шестицата (за multi op);- да е най-добрият в своята страна   
- да има резултат не по-малко от половината на победителя на континента.
- да е събрал минимум  100000 точки.
2.За получаване на плакетка:
- да е победител на континента;
- да участвува от страна от която поледните 3 години не е имало отчети за WAEDC  
Към 2007-а година това са: 1A0 SV/A OY R1F JX OJ0 3A 4O 1A0 T7 4U1V HV.
 Радиостанции класиращи се в десятката (top-ten) или в шестицата (multi-op)  
не по-малко от 5 пъти,може да бъдат наградени със специални плакети. 
Освен това организаторите на WAEDC си запазват правото да награждават със 
специални плакети най-активните участници.
--Класиране на клубове:
Общият резултат за клуба се събира от резултатите на отделните му  членове(без SWL),
oт трите WAE контеста през текущата година.Членството в клуба се  
отбелязва на заглавния лист.Националната организация на се зачита за клуб.
Членовете на клуба териториално трябва да се намират в район,ограничен от окръжност
с диаметър 500 километра. 
За да се включи клуба в класирането трябва да има поне три отчета от негови членове. 
Най-добрите клубове ще бъдат наградени.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
Отчети само по електронна поща във формати STF или Cabrillo.
В (subject) е необходимо да впишете своят инициал.
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ                   
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ОТЧЕТА
   15 декември 2007 год. 
--------------------------------------------------------------------------------
52nd European DX Contest (WAEDC) RTTY 2006
Final Results    rev. 13.02.2007 DF7ZS
Top Scores
Call             Score   QSOs                          QTCs   Multiplier
                         80   40   20   15   10   all         80   40   20   15   10   all
--------------------------------------------------------------------------------
Top Ten Single Operator
Europe
 1.UW8I         1,911,847  225  466  460  222   20  1393  1024  200  255  166  140   30   791
 2.LY2IJ        1,817,451  372  480  403   97    3  1355  1078  212  237  176  116    6   747
 3.RD3A         1,761,750  241  477  533  208   18  1477   773  204  225  194  134   26   783
 4.LZ8A         1,655,400  241  334  561  241   10  1387   938  176  186  178  158   14   712
 5.UR5QU        1,404,804  161  426  375  165   18  1145   859  152  231  170  124   24   701
 6.RU6LA        1,131,000  164  490  337   50   27  1068   672  172  252  146   48   32   650
 7.SP4TXI         987,128  271  235  268  127    0   901   613  192  192  148  120    0   652
 8.DL5NAM         920,663  283   91  393  133    0   900   637  204  123  174   98    0   599
 9.RW4PL          835,890  152  237  277  200    6   872   618  140  165  130  120    6   561
10.YU7AE          815,952  258  197  282   81    0   818   710  172  150  140   72    0   534
--------------------------------------------------------------------------------
Top Ten Single Operator/LP
Europe
 1.UT9FJ        1,341,192  175  385  413   96    7  1076   851  184  234  168   98   12   696
 2.ZA/DL2RMC      931,032  324  247  557  113    4  1245   299  196  147  150  104    6   603
 3.YU7AM          739,271  219  194  220  106    2   741   646  160  147  112  110    4   533
 4.LZ9R           727,545  140  287  422  106    4   959   406  152  159  132   82    8   533
 5.UA3SAQ         605,880  164  349  224   94    1   832   290  156  186   94  102    2   540
 6.ON6NL          550,310  161  140  172   85    0   558   572  156  141  120   70    0   487
 7.F6FJE          518,090  233  200  151   86    0   670   360  152  171  106   74    0   503
 8.SP9UNX         491,400  236  163  183   40    0   622   428  168  138  116   46    0   468
 9.DL1DTL         478,062  158  119  201   65    1   544   509  140  126  128   58    2   454
10.RV3QX          453,010  190  268  255   97    1   811    79  152  177  120   58    2   509

Bulgaria
LZ8A                          S 1,655,400 1387  938 712
LZ2ZG                         "     3,850   50    0  77
LZ9R                          L   727,545  959  406 533
==============================================================================================
World Records WAEDC RTTY - Region EU
------------------------------
Single Operator    RD3A  [2005]   1551/696/855 =>  1,921,185         QSOs: 225/492/459/307/68   
                                                                    Mults: 188/231/196/162/78   
Single Operator/LP UT9FJ [2007]   1076/851/696 =>  1,341,192         QSOs: 175/385/418/96/ 7        
                                                                    Mults: 184/234/168/98/12   
Multi Operator     UU7J  [2005]  1732/1353/912 =>  2,813,520         QSOs: 238/580/390/409/115 
                                                                    Mults: 212/276/164/174/ 86   
SWL Category       LYR-794 [2003]  830/268/648 =>    711,504         QSOs: 171/222/166/207/64  
                                                                    Mults: 160/186/108/128/66   
High Band          YU2W  [1989]    516/506/178 =>    181,916         QSOs:   0/  0/285/129/102  
                                                                    Mults:   0/  0/ 68/ 62/ 48         
Top QSOs           UU7J[2005]            1732
Top QTCs           UU7J[2005]            1353
Top Mult           UU7J[2005]             912
===============================================================================================

===============================================================================================
   OK-OM DX CONTEST
   Чехия    Czech Radio Club
   Home page: http://okomdx.crk.cz
Започва  на: 10 ноември 2007 год. в 12:00 UTC 
Завършва на: 11 ноември 2007 год. в 12:00 UTC
 
Работи се само на: CW  -  на обхватите: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
a. SOMB HP  (до 1500 watts)
b. SOSB HP  (до 1500 watts)
c. SOMB LP  (до 100 watts)
d. SOSB LP  (до 100 watts)
e. QRP  MB  (до 5 watts) 
f. MOMB 1Tx 
g. SWL  -  не трябва да има лиценз за използване на предавател.
   На всички участници се разрешава използването на DX-clusters.
   Един оператор може да вземе участие в различни категории - например SO -SOAB, SO20M, SO80M . . .
   В такива случаи е необходимо да изпращате отчет за всяка категория отделно.
   Групата MS  е длъжна след смяната на обхвата да остава на новия поне 10 минути.Разрешено е
   в това време провеждане на QSO на друг банд само ако това е нов множител,
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
Участниците от Чехия и Словакия (OK/OL/OM) передават RST и условно обозначаване на
региона (например: 599BPZ).  
Останалите участници RST + 001 ... e.t.c.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
За QSO c OK/OL/OM  - 1 точка
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Множители са районите OK/OL/OM на различните обхвати. 
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сумата на точките и сумата на множителите.
--------------------------------------------------------------------------------
НА ВНИМАНИЕТО НА SWL
Всяко  QSO (date, UTC, band, call-sign OK/OL/OM, district,call-sign non OK/OL/OM)
носи 1 точка.
Една  OK/OL/OM  станция може да се слуша само един път на обхват.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ
Награждават се три групи: OK/OM-участници,EU-участници,DX-участници.
Дипломи ще получат участници попадащи в началото на класирането за всяка категория.
С плакетки се награждават победителите на всяка категория, но при условие, че са
направили не по-малко от 73 QSO за участие на един обхват,200 QSO - за QRP и
400 QSO - за multi band участие.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
  Препоръчва се за отчета да се ползва формат Cabrillo, изпращането да е по електронната
поща и в "Subject:" запишете инициала с който сте работили в състезанието и същият е и
в имената на файловете.
  Ако наистина използувате формат Cabrillo,то участието ви в различни категории се свежда само
до това да ги заявите (например "CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH, SINGLE-OP 10M HIGH").
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАШАНЕ НА ОТЧЕТИ 
OK-OM DX Contest, CRC, P.O.Box 69, 113 27 Praha 1, Czech Republic
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://okomdx.crk.cz
--------------------------------------------------------------------------------
СРОК ЗА ИЗПРАЩНЕ НА ОТЧЕТИ 
01 декември 2007 г. 
--------------------------------------------------------------------------------
КОРЕСПОНДЕНТИ
QSO само между OK/OL/OM и осталите страни.
-------------------------------------------------------------------------------- 
District Abbreviations
--------------------------------------------------
OK1 / OL Districts          OM Districts
Praha                       Bratislava, prefix OM1
APA - Praha 1               BAA - Bratislava 1
APB - Praha 2               BAB - Bratislava 2
APC - Praha 3               BAC - Bratislava 3
APD - Praha 4               BAD - Bratislava 4
APE - Praha 5               BAE - Bratislava 5
APF - Praha 6               MAL - Malacky
APG - Praha 7               PEZ - Pezinok
APH - Praha 8               SEN - Senec
API - Praha 9              
APJ - Praha 10              Trnava, prefix OM2
                            TRN - Trnava
Central Bohemia             DST - Dunajska Streda
                            GAL - Galanta
BBN - Benesov               HLO - Hlohovec
BBE - Beroun                PIE - Piestany
BKD - Kladno                SEA - Senica
BKO - Kolin                 SKA - Skalica
BKH - Kutna Hora            
BME - Melnik                Trencin, prefix OM4
BMB - Mlada Boleslav
BNY - Nymburk               TNC - Trencin
BPZ - Praha zapad           BAN - Banovce n. Bebr.
BPV - Praha vychod          ILA - Ilava
BPB - Pribram               MYJ - Myjava
BRA - Rakovnik              NMV - Nove Mesto n. Vah
                            PAR - Partizanske
Southern Bohemia            PBY - Povazska Bystrica
                            PRI - Prievidza
CBU - Ceske Budejovice      PUC - Puchov
CCK - Cesky Krumlov         
CJH - Jindrichuv Hradec     Nitra, prefix OM5
CPE - Pelhrimov
CPI - Pisek                 NIT - Nitra
CPR - Prachatice            KOM - Komarno
CST - Strakonice            LVC - Levice
CTA - Tabor                 NZA - Nove Zamky
CTA - Tabor                 SAL - Sala
                            TOP - Topolcany
Western Bohemia             ZMO - Zlate Moravce
             
DDO - Domazlice             Zilina, prefix OM6
DCH - Cheb                  
DKV - Karlovy Vary          ZIL - Zilina
DKL - Klatovy               BYT - Bytca
DPM - Plzen mesto           CAD - Cadca
DPJ - Plzen jih             DKU - Dolny Kubin
DPS - Plzen sever           KNM - Kysucke N. Mesto
DRO - Rokycany              LMI - Liptovsky Mikulas
DSO - Sokolov               MAR - Martin
DTA - Tachov                NAM - Namestovo
                            RUZ - Ruzomberok
Northern Bohemia            TTE - Turcianske Teplice
                            TVR - Tvrdosin
ECL - Ceska Lipa            
EDE - Decin                 
ECH - Chomutov              Banska Bystrica, prefix OM7
EJA - Jablonec n. Nisou
ELI - Liberec               BBY - Banska Bystrica
ELT - Litomerice            BRE - Brezno
ELO - Louny                 DET - Detva
EMO - Most                  KRU - Krupina
ETE - Teplice               LUC - Lucenec
EUL - Usti nad Labem        POL - Poltar
                            REV - Revuca
Eastern Bohemia             RSO - Rimavska Sobota
                            VKR - Velky Krtis
FHB - Havlickuv Brod        ZVO - Zvolen
FHK - Hradec Kralove        ZAR - Zarnovica
FCR - Chrudim               ZIH - Ziar nad Hronom
FJI - Jicin                 BST - Banska Stiavnica
FNA - Nachod                
FPA - Pardubice             Kosice, prefix OM8
FRK - Rychn n. Kneznou
FSE - Semily                KEA - Kosice 1
FSV - Svitavy               KEB - Kosice 2
FTR - Trutnov               KEC - Kosice 3
FUO - Usti nad Orlici       KED - Kosice 4
                            KEO - Kosice-okolie
                            GEL - Gelnica
OK2 / OL Districts          MIC - Michalovce
                            ROZ - Roznava
Southern Moravia            SOB - Sobrance
                            SNV - Spisska Nova Ves
GBL - Blansko               TRE - Trebisov
GBM - Brno mesto            
GBV - Brno venkov           Presov, prefix OM0
GBR - Breclav
GHO - Hodonin                PRE - Presov
GJI - Jihlava                BAR - Bardejov
GKR - Kromeriz               HUM - Humenne
GPR - Prostejov              KEZ - Kezmarok
GTR - Trebic                 LEV - Levoca
GUH - Uherske Hradiste       POP - Poprad
GVY - Vyskov                 SAB - Sabinov
GZL - Zlin                   SNI - Snina
GZN - Znojmo                 SLU - Stara Lubovna
GZS - Zdar nad Sazavou       STR - Stropkov
                             SVI - Svidnik
Northern Moravia             VRT - Vranov nad Toplou
                             MED - Medzilaborce
HBR - Bruntal                
HFM - Frydek - Mistek
HJE - Jesenik
HKA - Karvina
HNJ - Novy Jicin
HOL - Olomouc
HOP - Opava
HOS - Ostrava
HPR - Prerov
HSU - Sumperk
HVS - Vsetin
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Плакета за OK-OM contest
Сертификат за OK-OM contest
--------------------------------------------------------------------------------
ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА РАБОТАТА В КОНТЕСТА 
OK-OM DX контест се поддържа от следните програми:
N1MM -                      http://www.n1mm.com
WriteLog - K5DJ, Windows-   http://www.writelog.com
TRLog - N6TR,               http://www.qth.com/tr/
CT - K1EA,                  http://www.k1ea.com               free
NA - K8CC,                  http://datom.contesting.com
YPLOG - VE6YP,              http://members.shaw.ca/ve6yp
Super Duper - EI5DI,        http://www.ei5di.com              free
RCKLog - DL4RCK, Windows,   http://www.rcklog.de
LA0FX -                     http://www.qsl.net/la0fx          free
AALog - RZ4AG,              http://www.aalog.com
GENLog - W3KM,              http://www.qsl.net/w3km/gen_log.htm
Lux-Log - LX1NO,            http://www.qsl.net/lx1no
HAM System - OH2GI,         http://www.kolumbus.fi/jukka.kallio
Wincontest - I8VKB,         http://digilander.libero.it/wincontest
Win-Test - F5MZN,           http://www.win-test.com
TLF - PA0R                  http://home.iae.nl/users/reinc/TLF-0.2.html  GPL (GNU/Linux)
Xlog - PG4I                 http://www.qsl.net/pg4i/linux/xlog.html      GPL (GNU/Linux)
jLog - LA3HM                http://jlog.org log   in Java for Linux/MacOS/Win
или други програмi в режим IARU HF Championship.
--------------------------------------------------------------------------------
Участието на LZ в
2006 OK-OM DX Contest results
    Call          QSO  Pts  Mul   Total
---------------------------------------
Europe:
Single Op. All Band HP
 1  UA3QDX        532  532  322  171304
 2  RN3BD         499  499  324  161676
 3  RT3T          497  497  325  161525
15  LZ1KP         268  268  188   50384
Single Op. All Band LP
 1  UA4FER        536  536  351  188136
 2  UA6LTI        471  471  302  142242
 3  RK4HD         449  449  307  137843
35  LZ5XQ         257  257  189   48573
Single Op. All Band QRP
1   UA6LCJ        326  326  221   72046
2   LZ1MG         295  290  208   60320
3   DL3KVR        267  267  186   49662
4   LZ7H          248  248  176   43648
5   LZ2LE         250  250  173   43250
6   UA1CUR        204  204  159   32436
Checklog
5   LZ3NY          96   96   76    7296
Single Op. 80m HP
 1  SN2K          171  171   93   15903
12  LZ9X          137  137   82   11234
23  LZ1MC          60   60   51    3060
Single Op. 40m HP
1   LZ4TX         172  172   95   16340
2   OH6M          170  170   95   16150
3   LY4K          161  161   96   15456
4   YU1LA         164  164   94   15416
5   RA3EG         157  157   92   14444
6   YO3ND         140  140   88   12320
7   LZ1DQ         140  140   87   12180
8   DL2OM         126  126   83   10458
Single Op. 20m HP
 1  UA4CCG        186  186   96   17856
14  LZ1KWT         44   44   34    1496
Single Op. 80m LP
1   LZ4UU         165  165   93   15345
2   HA0MO         182  165   92   15180
3   HA6VA         163  161   94   15134
Single Op. 40m LP
 1  UR3LPM        168  168   95   15960
35  LZ2PEP        111  111   79    8769
43  LZ1DNY        126  126   58    7308
Single Op. 20m LP
 1  SV1BJW        179  179   94   16826
24  LZ2PS          97   97   60    5820
35  LZ2TF          37   37   26     962
============================================================================================

============================================================================================
   
    JAPAN  INTERNATIONAL  DX  CONTEST
    Япония      FIVE-NINE MAGAZINE
    Home page: http://jidx.org/
Започва  на: 10 ноември 2007 год. в 07:00 UTC 
Завършва на: 11 ноември 2007 год. в 13:00 UTC
 
Работа само на: SSB
ОБХВАТИ : 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
1. SO HP - до 1000 вата
  -AB
  -SB (28, 21, 14, 7, 3.5).
2. SO LP - до 100 вата
  -ABL
  -SBL (28L, 21L, 14L, 7L, 3.5L,).
3. MOP
4. /MM - морски радиостанции
  На всички учасници е разрешено използването на DX-clusters.
  SO няма ограничения за смяна на обхвата,но само един сигнал в даден момент.
  Да изменят своят QTH по време на състезанието могат само /ММ.
  Участието е само в една категория, но допълнтелни QSO за check log се разрешават.
  Категория MOP - Правилото за "10 минути" действа независимо за RUNNING и MULTIPLIER.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
  Японците предават RS и номера на префектурата (от 01 до 50),
  останалите - RS и номера на CQ зоната.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
Зачитат се QSO между JA и DX (+ /MM). QSO DX-DX, DX-/MM и JA-JA не са разрешени.
В зависимост от обхвата :
3.5, 28 МГц    - 2 точки;
7, 14 и 21 МГц - 1 точка.
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
 Различните префектури на JA,а също така и Ogasawara Is. (JD1), Minami-Torishima Is.
(JD1) и Okino-Torishima Is. на всеки обхват (максимално 50 на обхват).
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сумата на точките и сумата на множителите.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Победителите (също 2 и 3 място в зависимост от броя ня участниците) за всяка група
във всяка страна се награждават с дипломи.
Всеки участник,който по време на състезанието направи QSO с всички префектури на Япония
(от 01 до 47), може да направи заявка за "Special Contest Award",(дипломата е безплатна) 
Победителите може да бъдат награждени с плакетки, ако има спонсори.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Препоръчва се изпращането на отчет във формат Cabrillo, по E-mail.
Подробни инструкции за отчети: http://www.jidx.org/jidxelog-e.html
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
JIDX Contest,
c/o FIVE-NINE MAGAZINE, P.O.Box 59, Kamata, Tokyo, 144-8691 Japan
E-mail:SSB: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Home page: http://jidx.org/ 
--------------------------------------------------------------------------------
СРОК ЗА ОТЧЕТИ 
30 декември 2007 год. 
--------------------------------------------------------------------------------
 Участието на LZ миналата година е следното:
  Bulgaria
*LZ1CAR       AB      13    13   11      143
*LZ9X         14      19    19   16      304
============================================================================================
 
 
 

Допълнителна информация