CQ WW WPX CW Contest  - условия за участие и резултати от 2007 > >

  CQ WPX Contest
  САЩ    CQ Amateur Radio
  http://cqwpx.com/rules.htm
  info: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Започва   на: 24 май 2008 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 25 май 2008 год. в 24:00 UTC

Участващите в категориите "един оператор" използват за своето участие само 36 часа.
Почивките са неограничен брой, но не по-малки от 60 минути и трябва да са ясно указани
в отчета. Работата на станцията в режим приемане се зачита за работно време.

Вид работa: CW
Обхвати: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ
За всички категории: Участващите в състезанието при изпълнението на своите действия,
оказващи влияние върху крайния резултат,е необходимо да се запознаят добре и да спазват
стриктно изискванията за съответната категория.
Предавателите и приемниците, използвани  в състезанието трябва да са разположени на
територия с диаметър 500 метра или само в границите на територията собственост на
притежателя на лиценза.
Всички антени трябва да са физически свързани с предавателите и приемниците, използвани за
участие в състезанието.
За категория "High Power" общата изходна мощност не трябва да превишава 1500 вата, на
който и да било обхват.
На никоя категория не е разрешено да ползва "self-spotting" в DX - clusters , както от
своя инициал, така и от друг или от друга станция по предварителна договорка.
Различни инициали трябва да се ползват за участие в различни категории.
 
1.Single Operator (един обхват или много обхвати).
(a) Само един оператор изпълнява всички действия при работа в състезанието.PWR-max 1500 W.
(b) Low Power. Също като (а), но изхдната мощност е до 100 вата.
(c) QRP/p. Също като (а), но изхдната мощност е до 5 вата.
(d) Assisted/with Packet.Също като (а), но на оператора е разрешено пасивното ползване на
    DX - clusters.
(e) Tribander/Single Element. Тази група използва за своето участие една триобхватна антена
    за обхватите 10-15-20м,която е свързана с предавателя с един кабел и едноелементни антени
    за низкочестотните обхвати - 40-80-160м.
(f) Rookie ("младежи"). Участващите в тази категория притежават лиценз помалко от 3 години.
2.Multi Operator (само всички обхвати и само голяма мощност).
(a) Single-Transmitter. Разрешава се да се използва само един предавател и на един обхват
    може да има в един момент само един излъчен сигнал.Смяна на обхвата само след 10 минутен
    период от време - изключение само на друг обхват за нов множител.
    Използва се независима номерация на радиовръзките на всеки обхват.
    Нарушаването на 10 минутното правило автоматично рекласира станцията в multi-multi.
(b) Multi-Two. Разрешено е излъчването на два сигнала едновременно, но на различни обхвати.
    За всеки предавател се води отделен дневник (LOG).Всеки предавател може да се премества
    и или връща на друг или същия обхват не повече от 8 пъти за един календарен час - от 00
    до  59-та минута. Общата изходна мощност не повече от 1500 вата.   
(c) Multi-Transmitter.Няма ограничение за броя на предавателите,но на един обхват само един
    излъчен сигнал в един момент и да има само една Running станция на обхват.
    Използва се независима номерация на QSO за всеки обхват.
    Работата трябва да се извършва само от едно помещение.
---------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RST + пореден номер на QSO започвайки от 001.
 След поредния номер 999 започва четиризначна номерация на QSO.
----------------------------------------------------
ТОЧКИ 
(a) QSO с DX на 10, 15 и 20 м.  - 3 точки,
                   на 40, 80 и 160 м. - 6 точки.
(b) QSO с EU на 10, 15 и 20 м.  - 1 точка,
                   на 40, 80 и 160 м. - 2 точки.
(c) QSO с LZ - 1 точка, независимо от обхвата.
-----------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Множители са различните "правилни" префикси в инициалите на кореспондентите.
Префиксът се зачита един път за цялото време на състезанието.
(a) Под префикс се разбира комбинацията от букви и (или) цифри, която образува първата част
на инициала. Наример: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, 7Р8, 3А2, Е74, А45 и т.н.т.
Всяко различие в цифри, букви е различен префикс. Станция, работеща от DXCC страна,чийто
префикс е раличен от нейния е длъжна да работи под дробна черта - SV7/LZ1RT, EA6/DL8ANB ...
Префиксите без цифри (вкл.и тези под дробна черта) се зачитат за нулев район - LZ/K8ZB се
зачита за LZ0,a XEFTJW за XE0.
Подвижните станции : /мм, /ам, /м, /р , също така и предаваните под дробна черта индентификации
на класа на лицензията не се зачитат за префикси.
Не трябва да се използват и измислени префикси - само дадените от ITU на страните.
(b) Приветства се участието на станции със специални, мемориални и различни уникални префикси.
Префиксът е необходимо да е официално разрешен съответната държавна администрация, която
издава радиолюбителските лицензии в страната на участника. 
---------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Резултатът е произведението на сборът на точките и сбора на множителите.
Повторение на QSO се признава само на различни обхвати.
Префиксът е множител само един път за цялото състезание независимо от обхвата.
---------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Със сертификати се награждават победителите във всяка категория и във всяка страна.
За да претендира за сертификат, участниците от "един оператор" трябва да отбележат в отчета
си не по-малко от 12 часа,а група "много оператори" - 24 часова работа.
Еднообхватните заявки са валидни само за заявения обхват.Ако в отчета има QSO и на други
обхвати,но не е явно указана заявка за еднообхватно участие,то участникът ще бъде прехвърлен
в категория "много обхвати".
Организаторите си запазват правото да наградят с дипломи и заелите 2 и 3 място.
- Класиране на клубове: Всяка година със специална награда се удостоява клуб или група
радиолюбители събрали най-голям сборен резултат от отчетите на неговите членове взели
участие в състезанието и отбелязали своето членство в отчета си.
  Клубът не може да бъде Национална радиолюбителска организация (BFRA).Принадлежността към
клуба се определя от местното географско разположение.Изключение се допуска само за DX
експедициите организирани специално за участие в състезанието от членове на даден клуб.
  За участие в това класиране и претенции за награди може да има само ако са изпратени
най-малко 3 отчета от членове на клуба. 
------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
(a) Времето задължително в GMT.
    Почивките да са ясно отбелязани (не се изисква за CABRILLO-отчети)
    Отчетите на Single operator и Multi-single да са в хронологичен ред.
    Отчетите на Multi-two също , но за всеки от предавателите.
    Отчетите на Multi-multi също , но за всеки от обхватите.
(b) За всяко QSO трябва да има цялостни предаден и приет контролен номер.
    Отчети с пропуснати номера ще се разглеждат като Check_log.
(c) Организаторите се надяват да получат електронни отчети от всички участници, а за
    претендиращите за класиране на призови места и за всички които са използвали РС за
    изготвяне на отчета - това е задължително.
(d) Стандарт за файловете на отчета - формат Cabrillo. При изпращане по e-mail в графа
    "subject" запишете своя инициал. Уверете се, че правилно сте попълнили главата на
    файла, включително категорията и членството в клуб.Неправилното попълване може да ВИ
    прехвърли в друга категория или в Check log.Подробни инструкции по оформлението на
    Cabrillo файла за CQ WPX - ще намерите на сайта на състезанието http://www.cqwpx.com
    Не изпращайте разпечатки на отчети Cabrillo - няма да се вземат по внимание.
(e) Предпочитания начин за изпращане е по електронната поща.Всяко изпращане ще получи
    отговор-потвърждение.Списъкът на получените отчети може да видите на WEB страницата.
(f) Ako Вие не можете да направите отчет във формат CABRILLO, то се допуска неговото
    изпращане в текстови формат ASCII, който могат да правят всички популярни програми.
    За не CABRILLO отчетите е необходим отделен обобщаващ лист, а също така и списък на
    множителите. При изпращане на  на дискети, техния формат трябва да е 3.5".
(g) Официални бланки за отчети може да получите от организаторите, (по поща, факс или
    e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) на адреса на CQ.
    Може да използвате и свои форми,при условие,че те съдържат цялата необходима информация
------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
CQ Communications, 25 Newbridge Rd, Suite 405, Hicksville NY 11801, USA

E-mail (за отчети във формат Cabrillo):  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page:  http://cqwpx.com/rules.htm
Info e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
-------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
 1 юли 2008 год.
-------------------------------------------------
УСЛОВИЯ ЗА ДЕКЛАСИРАНЕ
Нарушаване условията на лицензията, правилата на състезанието, некоректно поведение,
голямо количество неотбелязани повторени QSO, а също и QSO, които не могат да быдат проверени,
могат да станат достатъчна причина за декласиране.
Участници, чиито отчети по мнение на WPX Contest комитета, съдържат голямо количество QSO
които не съвпадат с нищо ще бъдат декласирани и отстранени от участие и за следната година.
Ако за 5 години участникът е декласиран 2 пъти, то той не може да претендира за каквито и
да е награди в продължение на 3 години.
------------------------------------------------
================================================
 Резултати и участието на LZ през 2007 година:

WORLD TOP SCORES

14 MHz
  1.YT2T (4N1JA)......................3,119,402
  2.4N8A (YU1EA) .....................2,926,865
  3.HK1X .............................2,785,476
  4.II7M (IK7JWY).....................2,710,380
  5.9A5W..............................2,643,053
  6.LZ9W (LZ1RGM) ....................2,641,924
  7.S57DX ............................2,582,755
  8.YT5G..............................2,222,960
  9.OL8M..............................1,992,870
 10.S50K .............................1,790,775
---------------------
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT
  1.LZ8A (LZ2BE) .................A .....4,707,248
  2.LZ3FN ........................A .....4,466,660
  3.LR4E (LU5DX) .................A .....4,439,966
  4.RU9CK.........................A .....3,778,320
  5.*VE3DZ........................A .....3,317,688
----------------------
QRP/p
  1.M0BPQ........................28 .........81,952
  2.EW6DX........................28 .........41,040
  3.OM7PY .......................28 .........21,960
  4.SQ6ELV.......................28 .........21,358
  5.LZ1MG........................28 .........20,680
------------------------
  1.LZ1VB .......................14 .......328,042
  2.HA6IAM ......................14 .......252,350
  3.RU2FM........................14 .......210,904
  4.UA6LCJ.......................14 .......147,108
  5.G3LHJ........................14 .......114,210
--------------------------
2007 WPX CW RESULTS
SINGLE OPERATOR
QRP/p
 1.YT7TY    A 1,544,732 1336 602
17.LZ7H/QRP A   224,679  514 273
--------------------------------
BULGARIA
--------------------------------
LZ9W      14    2,641,924  1883  796
(Op: LZ1RGM)
LZ4TX      7      205,184   305  229
LZ3YV      "        4,182    43   41
LZ7J      3.5     478,130   571  349
(Op: LZ1YQ)
LZ1PM     "        75,330   208  155
*LZ4UU    A     1,518,228  1496  543
*LZ07KM   A     1,508,870  1595  605
(Op: LZ3YY)
*LZ5XQ   A      1,088,640  1204  504
*LZ1IKY  "        369,978   562  322
*LZ1JZ   "        221,382   467  294
*LZ1ONK  "        128,104   350  239
*LZ1AQ   "         64,619   222  179
*LZ2DF   "         29,539   129  109
*LZ2UZ   "         29,391   151  101
*LZ1BJ   "             60     6    6
*LZ5PL  21         28,854   150  126
*LZ9X   14        637,540   833  508
(Op: LZ1RB)
*LZ2CE   "        242,136   468  342
*LZ1DNY  7        215,520   322  240
----------------------------
CHECK LOGS
The following logs were used as check logs.
Check logs are always appreciated.
 LZ1QV
---------------------------------
---------------------------------
CQ WW WPX CW CONTEST
ALL-TIME RECORDS
CONTINENTAL RECORD HOLDERS

EUROPE
1.8 SN2B(’06).......................323,140 302
3.5 S57AW(’04)....................1,333,014 489
7.0 TM7XX(’06) ...................4,829,660 757
 14 4O3T(’06) ....................5,313,554 986
 21 9H0A(’02).....................5,389,008 933
 28 9H0A(’01).....................3,965,315 841
 AB CU2A(’06) ....................8,153,512 964
 MULTI-OPERATOR SINGLE TRANSMITTER
EU 9A7A(’01) ....................10,915,020 1044
 MULTI-OPERATOR TWO TRANSMITTER
EU RU1A(’05) ....................14,648,208 1128
 MULTI-OPERATOR MULTI-TRANSMITTER
EU 4O0A(’00).....................20,932,902 1143
 QRPp
EU LY5A(’01) ......................2,331,414 646
==================================================

 

 

Допълнителна информация