На 7 - 8 юни 2008 ще се проведат:

       IARU Region 1 HF Field Day
       Русия  -   Russian Contest Club
       http://rw3vz.qrz.ru/fieldday/
 
Започва  на: 7 юни 2008 год. в 15:00 UTC
Завършва на: 8 юни 2008 год. в 14:59 UTC

Вид модулация: CW
Обхват: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м

Международното състезание по радиовръзки на къси вълни "ПОЛЕВИ ДЕН на 1-ви район на IARU"
се провежда два пъти в годината - първите събота и неделя на юни е CW,  а първите събота
и неделя на септември е SSB.
Тези състезания предоставят на участниците прекрасни възможности за експерименти, използване
и прилагане на практика конструирането и оперативното разставяне на антени, използването
на независими захранващи устройства, използването на приемо-предаваща и компютърна техника
в полеви условия.
Russian Contest Club-ът се е заел с отговорността да отчита това състезание за радиолюбителите
от Русия и близките стани (- който им изпрати отчет.)
ИЗИСКВАНИЯ към радиостанциите работещи в полеви условия (PORTABLE):
Месторазположението на радиостанцията трябва да бъде отдалечено от населени места и от
най-близката точка на електрическата мрежа на не помалко от 100 метра.
Захранването на радиостанцията трябва да е от независим източник - акумулатори,електрогенератор
и да не се съединява с по никакъв начин с електро мрежата.
За закрепване на антените не се разрешава да се използват никакви стационарни съоръжения -
здания,вишки,геодезични знаци,TV и други кули.
Радиостанциите,работещи от полеви условия,са задължени по време на състезанието да използват
през цялото време съоветните индикатори "/р" или "/м".Желателно е тези участници, една седмица
поне преди състезанието да уведомят организаторите за своите планове за участие - CALL+QTH.
--------------------------------------------
КATЕГОРИИ
ПОЛЕВИ СТАНЦИИ:
MO RESTRICTED /PORTABLE. Много оператори - "Ограничен клас".
                         Максималната мощност - не повече от  100 вата.     Използват само
     една едноелементна антена на всички обхрати (със захранване с един фидер),за монтирането
     на която може да се използват не повече от 2 мачти с височина до 15 метра.

MO OPEN /PORTABLE.       Много оператори - "Открит клас".
                         Без ограничение на мощността на предавателя (определя се от лиценза),
                         а също и на типа и количеството използвани антени.

SO /PORTABLE.            Един оператор. Без ограничение на мощността на предавателя (определя
                         се от лиценза),а също и на типа и количеството използвани антени.
 
SO QRP /PORTABLE.        Един оператор - QRP. Максималната  мощност - не повече от 5 вата,
                         без ограничение на типа и количеството използвани антени.
СТАЦИОНАРНИ СТАНЦИИ:
FIXED.                   Без ограничения.Общо класиране.

На всички категории е разрешено да използват само един предавател и да имат само един единствен
излъчен сигнал.
-------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RS(T) + поредния номер на QSO, започвайки от 001.
-------------------------------------------
ТОЧКИ 
За QSO с стационарна станция на своя континент - 2 точки,
                             на друг континент - 3 точки.
За QSO с полева станция (/P или /M)  -   4 точки.
 
Повторение на QSO се разрешава на различни обхвати.
-------------------------------------------
МНОЖИТЕЛ
Всяка страна по списъка WAE/DXCC дава 1 точка за множител на всеки обхват. 
-------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА
Произведението на сбора на точките и общия множител.
--------------------------------------------
НАГРАДИ 
С дипломи се награждават участници, показали в своите подгрупи 3 най-добри резултата.
Награди от клуб RU-QRP - най-добрия в подгрупа QRP, а също участник, направил най-голямо
количество QSO с QRP станции.
--------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
Приемат се електронни отчети. Формат STF е предпочтителен.Изчисляване на точките не е
задължително. В заглавието на отчета да се попълнят персонални данни за участника и
описание на апаратурата. Всички участници, работещи от полеви условия, задължително изпращат
заедно с отчета си данни за месторазположението на радиостанцията и фотографии на работната
позиция, апаратурата и електрозахранването. Данните за работното място с QTH locator и
името на най-близкото населено място.
Срокът за изпращане на отчети - не покъсно от 15 дни след състезанието.
 
ЗАБЕЛЕЖКА. Подразбира се, че участниците са съгласни с възможността да се използват техните
отчети за обменяне с националните менеджери на КВ Полевия Ден на други страни(за съдийски цели).
--------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ:
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Home page: http://rw3vz.qrz.ru/fieldday/
---------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ:
 23 юни 2008 год. 
---------------------------------------------
УСЛОВИЯ ЗА ДЕКЛАСИРАНЕ  
Нарушаване правилата на състезанието, условията на лиценза, некоректно поведение са достатъчни
условия за декласиране на участника. В случай на представяне на недостоверни или непълни
данни за своята радиостанция, участникът може да бъде преместен в друга категория.
Решението на съдийската комисия е окончателно.
---------------------------------------------

"IARU Region 1 HF Field Day" 2007-CW.
 2-3 юни 2007 г.
------------------------------------
    Call            QSO  Mul   Score
------------------------------------
FIXED
 
   1 RD3A           1285  173  686983
   2 RT3T           1072  143  475618
   3 UA4CCG       1006  147  453348
 62 LZ7H/QRP      178    39    23049
 90 LZ5XQ             94    26     8970
-------------------------------------
CHECKLOG LZ1RGM
=====================================
=====================================
=====================================
        Wake-Up! QRP Sprint QRP
        Русия  -  RU-QRP Club
        Home page : http://ruqrp.narod.ru

ТУРОВЕ - Първата събота на март, юни, септември и декември
ДАТА СЕГА - на 7 юни 2008 год.
ВРЕМЕ - 06:00 - 06:29 UTC;
        06:30 - 06:59 UTC;
        07:00 - 07:29 UTC;
        07:30 - 08:00 UTC.
УЧАСТНИЦИ  - всички желаещи
МОЩНОСТ    - не повече от 5 вата  output
ОБХВАТИ    - 40 и 20 м, в района на QRP честотите
ВИД РАБОТА - CW
КОНТРОЛНИ НОМЕРА - RST, поредния номер на QSO, започвайки от 001 (не се прекъсва заради туровете)+
суфикса на предния кореспондент (например 579003DL,559008UA)(първата връзка 599001QRP).
 След провеждането QSO станцията-домакин на честотата е  задължена да освободи честотата (QSY).
ТОЧКИ - 1 точкa за 1 километър разстояние между кореспондентите.
 (Точките се изчисляват от съдийската комисия , задължително е да посочите Вашия QTH loc)
 Повторeние на QSO са разрешени през различните турове, също така и повреме на един тур, но на
 различни обхвати.
МНОЖИТЕЛ - Всеки нов кореспондент на всеки обхват независимо от тура дава една точка за множител
 (т.е., една станция ще даде не повече от 2 точки).
ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ - произведение на сумата на точките за QSO и множителите.
ОТЧЕТИ - отделно по обхвати с обобщаващ лист.Отчетът трябва да съдържа:
 Обхват, време UTC, CALL на кореспондента, предадения контр.номер, приетия контр.номер, точки за
 множител, чиста графа за точки за QSO, графа за забележки. На обобщавщият лист се вписва CALL,
 Име на оператора,пощенски адрес, адрес на електроната поща,   WW QTH-локатора, сведениe за
 използваната мощност, апаратура, антени,Декларация затова че участникът е спазил условията на
 състезанието , лични коментарии за състезанието и своето участие.
ОТЧЕТИТЕ трябва да се изпратят до 7 дни след дата на провеждането на Спринта (14 юни) на адрес :
  Валентин Ковальчук,
  ул. Интернациональная 29 кв. 39, Калининград, 236011, Россия
 
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Home page: http://qrp.ru

Contest Manager: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ( не изпращайте отчет направени във Word или Exel ).
===================================

 

Допълнителна информация