УСЛОВИЯ
за провеждане на
Петия Коледен КВ турнир

"ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС"
/EP CHRISTMAS CONTEST/

ПетиКоледeн КВ турнир "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС 2008
/EP CHRISTMAS CONTEST/,

организиран от Радиоклуб LZ1KIA при фирма
‘ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС' АД - СОФИЯ

с любезната подкрепа на БФРЛ

       1. Време:

       Състезанието ще се проведе на  25 декември 2008 година, четвъртък, в два тура:

- от 1800 до 1930 LZT на CW;

- от 2000 до 2130 LZT на SSB.

 

      2. Вид и обхвати на работа:

       Радиовръзките на CW се осъществяват в участъка от 3520 до 3570 kHz, а на SSB в участъка от 3675 до 3775 kHz.

       Повторение на радиовръзките с един и същи кореспондент се разрешава след интервал не по-малък от 30 минути.

       3. Категории за всеки тур поотделно:

       - А - Радиостанции, членове на LZ1KIA (настоящи и бивши) и тези, класирали се до 3-то място в съответния тур на миналогодишното издание на състезанието "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС"

       - B -  Радиостанции с един оператор и максимална мощност до 350W

       Радиостанциите в категория А предават RS (на SSB) или  RST (на CW) и буквите ЕП ("ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС").

       Радиостанците в категория В предават RS (на SSB) или  RST (на CW) и две букви, определящи областта, от където работи участникът.        Списъкът със съкращенията на областите е даден в точка 8.

       5. Точки и множители:

       - За радиовръзка с LZ1KIA - 10 точки

       - За радиовръзка със станции, предаващи "EP" - 5 точки

       - За радиовръзка с всички останали участници в състезанието - 1 точка

          За множител се считат броят на работените области и броят на различните радиостанции, предаващи "EP" (ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС).

       6. Краен резултат:

       Сумата от точки за радиовръзки, умножена по сумата от множителите за всеки тур поотделно.

       7. Награди:

        - Класираните до трето място във всеки тур в категория В получават сертификат и правото да участват в следващия турнир в категория А.

        - Организаторите (участниците в категория А), класирани до трето място, получават сертификат.

        - За класиралите се до трето място в категория В, във всеки тур поотделно, се предвиждат и предметни награди.

        - Всички състезатели, изпратили отчети, получават сертификат за участие в турнира.

8. Двубуквените съкращения на наименованията на областите (окръзите) са както в LZ DX CONTEST, а именно:

БУРГАС

BU

БЛАГОЕВГРАД

BL

ВАРНА

VN

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

VT

ВИДИН

VD

ВРАЦА

VR

ГАБРОВО

GA

ДОБРИЧ

DO

КЪРДЖАЛИ

KA

КЮСТЕНДИЛ

KD

ЛОВЕЧ

LV

МОНТАНА

MN

ПАЗАРДЖИК

PA

ПЕРНИК

PK

ПЛЕВЕН

PL

ПЛОВДИВ

PD

РАЗГРАД

RZ

РУСЕ

RS

СИЛИСТРА

SS

СЛИВЕН

SL

СМОЛЯН

SM

СОФИЯ (ГРАД)

SF

СОФИЯ (ОКРЪГ)

SO

СТАРА ЗАГОРА

SZ

ТЪРГОВИЩЕ

TA

ХАСКОВО

HA

ШУМЕН

SN

ЯМБОЛ

YA

       9. Радиостанции, предаващи ЕP:

       9.1. Членовете на LZ1KIA:

       LZ1IA  LZ1IM  LZ1IU  LZ1PKS  LZ1QW  LZ1RSS  LZ1XE  LZ1XL  LZ3UR  LZ5WF   LZ1AGR  LZ1MDM  LZ2INC  LZ1CE  

       9.2. Класираните до трето място  в SSB тура през 2007 година:

       LZ1KSC с оператор LZ1EV, LZ4UU и LZ2GG

       9.3. Класираните до трето място  в CW тура през 2007 година:

        LZ1KP,  LZ1KSC с оператор LZ1EV и LZ4UU

       10. Отчети:

        В срок от един месец след състезанието, желателно във формат Cabrillo, изпратете отчетите на E-mail:

lz1ia@yahoo.com

       За отчетите на хартия се изисква заглавна страница, отделна за двата тура. Изпратете отчетите на адрес:

СОФИЯ 1309, POBox 28,  Иван Александров

 

Contest Manager – LZ1IA, Иван

тел. 02 8319574

73 ! DE LZ1KIA

Допълнителна информация