Радиоклубът на град Балчик LZ2KSB има удоволствието да обяви резултатите от обявения в началото на 2008 г. шампионат за най-добре представил се LZ-оператор през годината.

За класирането имаха тежест двата национални шампионата , двата тура на Балчик шампионата и LZDX контеста.Отчитането на резултатите е извършено според точкуването указано в условията.

КЛАСИРАНЕ - pdf документ

Допълнителна информация