Организационен комитет при радиоклуба в гр.Балчик LZ2KSB има удоволствието да покани всички български радиолюбителски станции да участват в "БАЛЧИК ШАМПИОНАТ 2009"-пролетен тур

 

"БАЛЧИК ШАМПИОНАТ 2009"-пролетен тур:
1.Състезанието ще се проведе на 17 май 2009 г. (неделя) с продължителност от 3 часа и се състои от 9 тура по 20 минути.

ВРЕМЕ от 07:00 до 09:59 LZT

1-ви тур 07:00-07:19

2-ри тур 07:20-07:39

3-ти тур 07:40-07:59

4-ти тур 08:00-08:19

5-ти тур 08:20-08:39

6-ти тур 08:40-08:59

7-ми тур 09:00-09:19

8-ми тур 09:20-09:39

9-ти тур 09:40-09:59

2. Вид модулация ТЕЛЕГРАФИЯ ( CW )

3. ОБХВАТ - 80 m

4. КАТЕГОРИЯ - Един оператор - Означава, че един човек изпълнява всички функции по

управлението на радиостанцията за установяване на радиовръзките по време на състезанието,

излъчва в даден момент само един сигнал от предавателя. По време на състезанието се

използват пълните инициали.

Балчишките станции ще имат отделно класиране и няма да работят помежду си.

5.КОНТРОЛНИ НОМЕРА шестцифрени - 001 000 .

Първите три са поредният номер на връзката ,а за вторите три се вземат първите три цифри

от номера на предишния кореспондент.

Станциите от Балчик предават пореден номер и съкращението БК , започвайки с 001БК .

Една станция може да бъде работена само веднъж по време на всеки тур .

Пример:

QSO: 3500 CW 2009-05-16 0700 LZ2KSB 001 BK LZ1KKZ 001 000 1-ви тур

QSO: 3500 CW 2009-05-16 0705 LZ2KSB 002 BK LZ1KXX 003 011 1-ви тур

QSO: 3500 CW 2009-05-16 0719 LZ2KSB 003 BK LZ1KSC 023 022 1-ви тур

QSO: 3500 CW 2009-05-16 0720 LZ2KSB 004 BK LZ1KSC 024 003 2-ри тур

QSO: 3500 CW 2009-05-16 0739 LZ2KSB 005 BK LZ1KKZ 054 054 2-ри тур

QSO: 3500 CW 2009-05-16 0739 LZ2KSB 006 BK LZ1KXX 054 056 2-ри тур


6.ТОЧКИ

За връзка с Балчишка станция - 10 точки

За връзка с всички останали станции - 1 точка.

Ще се зачитат радиовръзки в които разликата във времето е до 4 минути включително и

при която инициалите и номерата са приети вярно.

При установяване на разлика във времето по-голяма от 4 минути,сгрешен инициал или

номер –радиoвръзката и на двамата участника ще отпада и няма да се зачита.

7.ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Сборът на точките от туровете.

8.ОТЧЕТИ

Организаторът "ПРЕПОРЪЧВА" да се сверят часовниците преди началото на състезанието.

Отчетите се пишат в Българско време LZT.

Изпращат се до 7 дни ,до организатора на състезанието.

Желателно в електронен вид , по електронна поща .

Приемат се и хартиени отчети писани на ръка .

9.Балчишки радиостанции :

LZ2KSB

LZ2ITU

LZ2NG

LZ3FN

LZ4TX

LZ4RR

LZ2SX

LZ2LDS

Ще бъдат поканени още 5 LZ станции да участват от отбора на Балчик.

Желаещите да работят от този отбор да заявят това до 04 май 2009 г.

на e-mail на Радиоклуб Балчик , или като се свържат с членовете на същия-

на честотата на “BULGARIAN ROUND TABLE 3,764 Mhz “.

Окончателният списък на Балчишките станции ще бъде обявен на сайта

на БФРЛ www.bfra.org и на горепосочената честота .

10.АДРЕСИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ

E- mail : lz2ksb@abv.bg

Радиоклуб Балчик 9600 ул."Черно море" 16

11.КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ

25 май 2009 год. (важи датата на пощенското клеймо)


Радиоклуб Балчик си запазва правата да променя условията за следващите състезания.


Допълнителна информация