Представям кратка информация за представянето на радиостанцията на БФРЛ LZ7HQ в IARU Contest 2009.


Организатор и координатор бе Красимир Латинов, LZ1GL.

Общия лог изготви Бойчо Хаджийски, LZ1BJ.

Той ще се занимава и с потвърждаването на пристигащите QSL картички.


Оператори бяха:

160CW LZ2SC

80SSB LZ2JR, LZ1NG, LZ1ONK

80CW LZ1ZF, LZ1UK

40SSB LZ4RR, LZ2SX, LZ2LDS

40CW LZ1GL, LZ1PJ

20SSB LZ1NK, LZ3FM, LZ1ONK

20CW LZ1YQ, LZ1JZ

15SSB LZ2UW

15CW LZ1BJ, LZ1ONK

10SSB LZ1NG, LZ3FM

10CW LZ2JR, LZ2RS


Постигнат бе следния резултат:

QSOs Points Z HQ TOTAL

1.8  CW      51      93   5 23 28
3.5  CW     760    1706  
3.5  LSB    434     804   20 43 63
7  CW    1426    3458 

 7  LSB   1235    2691  38 57 95
14  CW    1997    6181 
14  USB   1735    4193  50 62 112
21  CW    1046    2272  
21  USB   1103    2041   31 50 81
28  CW     896    1768  

28  USB    750    1362   14 35 49

--------------------------------------
Both 11433   26569 158 270 428


26569 X 428 = 11,371,532


Благодарим на всички, включили се в организирането и участието на LZ7HQ в IARU Contest 2008.

Допълнителна информация