Готови са резултатите от LZDX'2009 Contest.

http://lzdx.bfra.org

Допълнителна информация