Условията на български можете да видите в lzdx.bfra.org/rulesbg.html, а допълнителни пояснения в lzdx.bfra.org/faqbg.html

Допълнителна информация