Contests

 

http://www.bfra.org/files/HFCalendar2009.doc

УСЛОВИЯ за провеждане на националните шампионати на КВ.

Организираните от БФРЛ национални шампионати на къси вълни се провеждат, както следва:


1. Време на провеждане:
2-ра неделя на м. април 0700-1200 LZT Национален шампионат CW
3-та неделя на м. април 0700-1200 LZT Национален шампионат SSB

2. Обхвати:
Разрешава се работата само на 3.5 MHz съгласно плана за честотните ленти на IARU 1 регион.

3. Рапорт:
Обменят се контролни номера, състоящи се от шест цифри. Първите три цифри са поредният номер на радиовръзката, а вторите три цифри са приетият номер на радиовръзката от предходния кореспондент. При първата радиовръзка се дава контролен номер 001000.

4. Категории:
* А. Лични радиостанции с един оператор
* В. Клубни радиостанции
* С. Слушатели

5. Интервал на установяване на QSO с една и съща радиостанция:
Повторна връзка с една радиостанция може да се направи след изтичането на интервал от тридесет минути. Допуска се разлика във времената, записани в двата отчета до три минути.

6. Точки:
Начисляват се по две точки за всяка радиовръзка.

7. VІІ.Точки за слушатели:
Начисляват се две точки за приети двата инициала и двата номера, една точка за приети двата инициала и единия от номерата. Един и същи инициал може да се повтаря най-много три пъти за период от 30 минути.

8. Клубните радиостанции трябва да работят с трибуквените си суфикси, а личните - с двубуквените или трибуквените си суфикси.
Работилите с еднобуквен суфикс няма да бъдат класирани.


9. Награди:
На първите трима в категория А, B, С ще бъдат дадени дипломи.

10. Срок за изпращане на отчетите:
До 15 дни след провеждането на състезанието (важи пощенското клеймо) на адрес:
БФРЛ, П.К. 830, 1000 София

Електронни отчети могат да бъдат изпращани до lz1bj@yahoo.com


Подходящ софтуер за контеста можете да намерите на сайта на LZCWC http://web.orbitel.bg/lzcwc/ua1aaf.zip

Националните КВ шампионати организирани от БФРЛ, ще се проведат през втория и третия уикенд на месец април.

 

Радиоклубът на град Балчик LZ2KSB има удоволствието да обяви резултатите от обявения в началото на 2008 г. шампионат за най-добре представил се LZ-оператор през годината.

За класирането имаха тежест двата национални шампионата , двата тура на Балчик шампионата и LZDX контеста.Отчитането на резултатите е извършено според точкуването указано в условията.

КЛАСИРАНЕ - pdf документ

http://lzdx.bfra.org/results2008bg.html

Допълнителна информация