Contests

BARTG  -  RTTY  ;  Low Power SS contest  >>>

Едно приятно късо КВ състезание на 80m под егидата на кмета на Букурещ.

 

Време: Третия понеделник на Март - 17.03.2008

първо полувреме 15.00-15.59 UTC

второ полувреме  16.00-16.59 UTC

 

честоти CW - 3510-3560 KHz, SSB 3675-3775KHz 

 

 

 

RUSSIAN  DX  CONTEST

НА 7 МАРТ HA3NS SPRINT MEMORIAL  CONTEST

Russian YL/OM contest, DIG QSO party, EA PSK test, AGCW QRP CW contest > > >

Допълнителна информация