Contests

Състезанията на 3-4 ноември: Две са с QRP категории

Класиране на Български любителски радиостанции в различни късовълнови състезания след 2000 година

Допълнителна информация