Списък на българските радиолюбители декларирали своето съгласие да помагат на държавните и общински органи при необходимост от аварийни комуникации.

 

http://www.bfra.org/files/PrilozhenieLZEmCom.xls

 

Допълнителна информация