Писмо до Министерство на Отбраната относно подпомагане радиолюбителската мрежа за комуникации при бедствия и аварии.

Отговoра можете да намерите тук.

Допълнителна информация