БФРЛ благодари на всички радиолюбители, които взеха участие в националното радиолюбителско упражнение „Симулирана аварийна обстановка” проведено на 18 април 2009 година и в Държавното късовълново SSB първенство, проведено на 19 април 2009 година. Отчетите от SSB шампионата изпращайте в 30-дневен срок на следния електронен адрес lz1bj @yahoo.com или на хартиен носител на адрес: гр.София 1000, п.к. 830.

За повече информация се обръщайте към HF-отговорника Бойчо Хаджийски – LZ1BJ, GSM 088 8855 025.

 

 

Напомняме на всички радиолюбители, че УКВ – състезанието „Ден на радиото” организирано от БФРЛ ще се проведе на 02 май 2009 от 14.00 utc до 14.00 utc на 03 май 2009 година. Поканват се всички любители на УКВ да вземат участие в състезанието.

 

 

На 25 април 2009 година(всяка последна събота от месеца) от 13.30 часа ще се проведе поредната радиолюбителска среща в радиоклуба LZ1KZX при читалище „Светлина” гр.София, ул.”Тулча”№20. Добре дошли са всички радиолюбители от цялата страна.

За повече информация се обръщайте към отговорника на радиоклуба Стоян Абаджиев LZ1SQ, GSM: 088 4752 586 и 089 6595 460.

Допълнителна информация