Според разпространената информация от JA1JCP от името на JARL следните честоти се използват за комуникация във връзка с природните бедствия и последвалите аварии в Япония:
3525
7043 kHz SSB, контролирана от JR3QHQ, менажер на JARL в регион Osaka.
7075 kHz SSB, контролирана от JL3YSP, Wakayama.
7030 kHz според честотното разпределение в Япония това е честота на JARL за използване при бедствия и аварии
Има разпространен апел от името на JARL да се избягва работата в близост до тези честоти, за да се избегнат евентуални смущения на emergency трафика, осъществяван там.

Допълнителна информация