Въпрос: Каква е разликата между автор, редактор и издател? Отговор: Авторът може да пише статии и новини в сайта; редакторът може и да ги редактира, след като вече веднъж ги е написал; издателят получава право и да ги публикува без да иска нечие друго разрешение.

Допълнителна информация