Инструкции за потребителите на електронна поща @bfra.org

 

Интерфейси за достъп до пощата има на http://webmail.bfra.org и линка "Webmail" от сайта http://www.bfra.org

Инструкция за настройки на имейл програми можете да намерите на сайта на Террахост http://www.terra-soft.com/bg/HOWTO/outlook.html

 

Допълнителна информация