Постигнатите най-добри резултати в LZDX Contest след 2003 година:

CATEGORY     YEAR   CALL       QSO  Points MULT  Result
                                            
A  SOMB MIX  2005   UA9SP      1086 4329   153   662337          
B  SOMB CW   2003   RA9SG      1021 4347   160   695520         
C  SOMB SSB  2003   RA9AU       212 1175    83    97525        
D  80        2004   YZ5W        392 1156    37    42772         
D  40        2006   RZ6HAZ      598 1495    44    65780          
D  20        2006   UA9MC       446 1710    40    68400          
D  15        2005   YI9LZ       292 1127    33    37191        
D  10        2003   V31LZ       131  397    31    12307          
E  MOST MIX  2004   RK9WZZ      971 4058   148   600584        
F  QRP  MIX  2004   RA9SO       479 2231   111   247641          
G  SWL  MIX  2003   UA3-170-847                  307746       

    LZ,s
A  SOMB MIX  2005   LZ9W       1436 3246   148   480408          
B  SOMB CW   2005   LZ2PL      1380 3070   161   494270        
C  SOMB SSB  2004   LZ9W        530 1289   108   139212          
D  80        2003   LZ2L        371 1206    34    41004        
D  40        2006   LZ4TX       530 1070    40    42800         
D  20        2006   LZ1YE       387  848    37    31376        
D  15        2004   LZ5W        447 1044    41    42804          
D  10        2003   LZ9X        333  876    43    37668          
E  MOST MIX  2005   LZ1A       1360 3034   149   452066         
F  QRP  MIX  2006   LZ2LE       386  873    72    62856          
G  SWL  MIX  2004   LZ1G-42                      337824      

 

Допълнителна информация