QRP - LP 

      BUCURESTI Contest
      Румъния -  Bucuresti (Bucharest) radioamateur Comunity
      http://www.738899.lx.ro
 
Започва  на: 17 март 2008 год. в 15:00 UTC
Завършва на: 17 март 2008 год. в 16:59 UTC
 Два тура:
1: 1500-1559 UTC;
2: 1600-1659 UTC.
Честотен обхват:
CW  - 3510-3560 KHz;
SSB - 3675-3775 KHz.
Видове работа: CW, SSB
Обхват: 80 м
---------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ
A - QRP - ( - до   5 вата ) - един оператор;
B - LPI - ( - до 100 вата ) - един оператор;
C - LPC - ( - до 100 вата ) - един или няколко оператора;
D - SWL.
Изисквания:
Забранено е  използването на предавател с изходна мощност повече от 100 вата.
Ако се използва апаратура с поголяма мощност,то оператора е задължен да регулира
изходната мощност до 100 вата.Описание на апаратурата и използваната изходна мощност
трябва да е отбелязана в отчета в графа "soapbox".Липсата на такава информация
класира участника в категория Check Log.
---------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RS(T) + поредния номер на QSO, започвайки от 001, + двубуквена абревиатура,
 обозначаваща румънски район (например: Букурещ: XA-XF).
Радиостанциите извън Румънич предават абревиатура =AA=.
----------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
При изчисляване на точките се използва следното разделяне:
- YO3 - всички стации от Букурещ (вкл. portable YO3/BU);
- YO  - всички останали (вкл. =AA=).
LZ участиците получават:
за QSO с YO3   - 4 точки.
за QSO с останалите - 2 точки.
С всяка станция може да се работи във всеки тур по 1 QSO на CW и SSB.
Точките за слушателите са същите,но се дават за пълно прослушано QSO.
--------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Множители са всяка двубуквена абревиатура (един път за всеки тур).
-------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Резултата по турове е произведението на сборовете на точки за QSO и на множителя.
КРАЙНИЯ:Сборът от резултатите на двата тура.
--------------------------------------------------------
НАГРАДИ
Награждават се две групи участници:
1.Участници от Букурещ (YO3),
2.Участници от Румъния и извън Румъния (=AA=).
 Първите трима във всяка категория се награждават със сертификати.
--------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
Предпочитат се във формат Cabrillo. 
--------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
Fenyo Stefan Pit, CP 19-43, 033210 Bucuresti 19, Romania

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Home page: http://www.738899.lx.ro
--------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
27 март 2008 год. 
--------------------------------------------------------
РУМЪНСКИТЕ  РАЙОНИ : 
Romanian counties:
YO2 = AR CS HD TM
YO3 = BU IF
YO4 = BR CT GL TL VN
YO5 = AB BH BN CJ MM SJ SM
YO6 = BV CV HR MS SB
YO7 = AG DJ GJ MH OT VL
YO8 = BC BT IS NT SV VS
YO9 = BZ CL DB GR IL PH TR
 
BU - Букурещките станции използват абревиатури:
XA XB XC XD XE XF (по районите на града).
---------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ ЗА ДЕКЛАСИРАНЕ: 
a. Нарушаване условията на своята лицензия.
b. Нарушаване условията на състезанието.
c. Всеки опит за фалшифициране на своя или друг резултат.
d. Точките и множителите ще бъдат премахнати и на двамата кореспонденти при разлика
   във времето в отчетите повече от 5 минути,при грешки в инициалите, номерата.
---------------------------------------------------------
 Организаторите препоръчват ползването на следните програми:  
http://freenet-homepage.de/dl5mhr/
http://www.geocities.com/yo9hg/
http://qsl.ro/yo9kpi/downloads.htm
---------------------------------------------------------
=========================================================

Допълнителна информация