QRP

Още един интересен QRP contest:

Условия за един НОВ изцяло QRP contest - на Български и Английски :

OQRP контест - на 29-30 декември

23rd ORIGINAL - QRP - Contest (OQRPC)  29/30 December 2008

Две състезания QRP тази седмица : ТАС 80м -QRP категория и Wake-up!QRP Sprin contest

Допълнителна информация