QRP

Един час след LZDX contest  започва :

От  1 до 7 ноември ще се проведе:

В събота на 8 септември ще се проведе

На първи септември  в продължение на два часа - контест само на QRP

Допълнителна информация