Класиране на Български любителски радиостанции в различни късовълнови състезания след 2000 година

C O N T E S T 	YEAR	   C A L L	 Place	   C A T E G O R Y
AGCW Happy new year 2006 LZ13ARDF 6 Klasse 2 5-150 watts
LZ2RS 6 Klasse 3 to 5 Watts
ORIGINAL QRP contest 2001 LZ3YY 3 MP <20 W
2002 LZ1IQ 7 QRP Handmade <5 W
LZ1FJ 5 MP <20 W
2003 LZ1IQ 6 QRP Handmade <5 W
LZ2VP 1 MP <20 W
LZ1FJ 4 MP <20 W
EA RTTY 2002 LZ2JA 4 SOSB - 10m
LZ1CF 9 SOSB - 10m
LZ1MH 9 SOSB - 20m
2003 LZ2JA 4 SOSB - 40m
2004 LZ2NP 5 SOSB - 40m
2005 LZ2BE 4 MOMB
2006 LZ2ZG 4 SOSB 15
LZ7X 8 SOSB 80
EU - CW 160m 2004 LZ1AZ 2 Category "C"
DARC - 10m 2001 LZ3YY 7 Mix mode
LZ2MP 10 SOSB - 20m
2002 LZ2JA 4 Cw only
LZ1QN 9 Cw only
2003 LZ5ZI 7 Cw only
2004 LZ1MC 10 Cw only
OLD NEW YEAR 2004 LZ1-G-42 5 SWL
UK DX RTTY 2006 LZ2BE 1 SO HP
LZ1UQ 8 SO LP
HA DX contest 2000 LZ2A 7 SO - 80m
LZ1FJ 3 SO - 40m
LZ4JO 3 SO - 20m
2001 LZ4UU 5 SO - 20m
LZ3YY 7 SO - 20m
2002 LZ2UZ 4 SO - 160m
LZ2TU 9 SO - 80m
LZ2RF 2 SO - 40m
LZ9R 1 SO - 20m
LZ4JO 4 SO - 20m
2003 LZ2ZY 2 SO - 40m SSB
LZ4JO 5 SO - 20m CW
LZ2GTR 9 SO - 15m CW
LZ2TU 10 SO AB CW
LZ1-H-192 1 SWL
2004 LZ4UU 2 SO - 80m CW
LZ1DQ 4 SO - 80m CW
LZ3SM 6 SO - 15m CW
LZ2ZY 2 SO - 40m CW
LZ1-G-42 4 SWL
2005 LZ1DQ 1 SO - 40m CW
LZ2AYT 7 MS
R E F contest CW 2001 LZ2RF 5 SO - EU
2002 LZ1-H-192 4 SWL
2003 LZ1-H-192 1 SWL
2004 LZ4UU 4 EU
2005 LZ9X 5 EU
BARTG RTTY sprint 2000 LZ1ZM 6 SO - 15m
LZ2K 2 SO - 10m
2003 LZ2BE 3 SO
2004 LZ2BE 2 SO Expert
2006 LZ8A 1 SO Expert
U B A contest SSB 2000 LZ3YY 1 SO - 15m
LZ3ZQ 10 SO - 15m
LZ2ZY 5 SO - 40m
LZ6A 5 SO AB
2001 LZ1NG 2 SO - 10m
LZ2ES 8 SO - 10m
LZ2ZY 10 SO - 10m
LZ2A 5 SO - 15m
LZ9R 8 SO - 15m
LZ6A 5 SO - 20m
2002 LZ1HB 1 SO - 10m
LZ6C 5 SO - 10m
LZ2SX 9 SO - 10m
LZ2A 4 SO - 15m
LZ2RF 6 SO - 40m
2003 LZ1NG 1 SO - 10m
LZ2A 2 SO - 15m
LZ2OG 10 SO - 20m
LZ2ZY 2 SO - 40m
LZ1DM 10 SO - 40m
2004 LZ2A 8 SO - 15m
LZ2BE 7 SO - 20m
LZ2ZY 6 SO - 40m
LZ1-G-42 1 SWL
2005 LZ9W 1 SO - 40m
LZ2ZY 4 SO - 40m
LZ6A 6 MO
LZ1-G-42 1 SWL
2006 LZ2JA 5 A40LP
LZ2GS 6 A40LP
LZ9W 4 CLP
LZ2ZY 9 CHP
AGCW steraight key 2002 LZ4UU 10 Class "C"
MEXICO RTTY 2001 LZ2UF 5 AB
2003 LZ2BE 3 AB
2006 LZ8A 2 SO-2RADIOS
CQ WW WPX RTTY 2000 LZ2K 9 SO - 10m
2001 LZ2K 7 SO - 15m
2003 LZ2BE 9 SO AB LP
2005 LZ2BE 8 SO AB LP
2006 LZ9W 6 SO-20
ARRL CW 2000 LZ3AB 9 160m
2001 LZ1UQ 4 SO QRP
2002 LZ7X 1 SO QRP
2003 LZ2RS 10 SO QRP
LZ9W 9 MO TWO Tx
2004 LZ2RS 7 SO QRP
LZ9W 5 MO Mtx
2005 LZ1UQ 8 SO QRP
LZ2RS 9 SO QRP
2006 LZ2RS 8 SO QRP
U B A contest CW 2000 LZ3YY 1 SO - 15m
LZ3ZQ 9 SO - 15m
LZ4JO 10 SO - 20m
LZ2WTM 2 QRPp
2001 LZ1NG 4 SO - 10m
LZ4JO 3 SO - 20m
LZ6A 6 SO - 20m
LZ1DQ 3 SO - 40m
LZ2RF 6 SO - 80m
LZ3AB 9 SO - 80m
LZ6A 1 SO AB
LZ2UF 6 MO AB
2002 LZ6A 5 SO - 10m
LZ4UU 8 SO - 10m
LZ1EP 10 SO - 10m
LZ2UW 2 SO - 15m
LZ2A 3 SO - 15m
LZ9V 9 SO - 15m
LZ2RF 1 SO - 40m
LZ6A 9 SO AB
LZ4WX 2 SO QRP
LZ1-H-192 5 SWL
2003 LZ1EP 7 SO - 10m
LZ2FM 5 SO - 15m
LZ4WX 1 SO QRP
LZ4AE 7 SO QRP
2004 LZ4UU 9 SO AB
LZ2A 6 SO - 15m
LZ1KP 10 SO - 15m
LZ1V 3 SO - 20m
LZ4JO 10 SO - 20m
LZ1-G-42 3 SWL
2005 LZ1V 4 SO - 20m
LZ6A 6 MO AB
LZ1-G-42 1 SWL
2006 LZ8A 1 A20HP
LZ3YV 4 A40HP
LZ1QV 3 CLP
LZ2LE 5 QRP
LZ1G-42 1 SWL
BARTG spring RTTY 2001 LZ2K 4 SO - 10m
LZ2JA 8 SO - 15m
2002 LZ2PI 9 SO AB
LZ1CF 8 SO - 10m
LZ2NP 6 SO - 20m
2005 LZ2BE 7 SO - 20m
2006 LZ8A 4 SO- Expert
RDXC 2000 LZ2AU 3 SO AB CW LP
LZ5AZ 9 SO AB SSB LP
LZ3AB 8 160m
LZ4JO 7 20m
LZ3YY 2 15m
LZ2FM 10 15m
2001 LZ9R 1 SO AB CW LP
LZ1UQ 6 SO AB CW LP
LZ4UU 10 SO AB CW LP
LZ8A 1 SO AB SSB LP
LZ3AB 8 160m
LZ2A 3 15m
2002 LZ2UZ 5 SO AB Mix LP
LZ9W 1 SO AB SSB LP
LZ1HB 4 SO AB SSB LP
LZ4UU 8 80m
LZ1PM 10 80m
LZ2A 2 15m
LZ2FM 10 15m
2003 LZ9W 1 SO AB CW
LZ2L 5 80m
LZ2A 10 15m
2004 LZ9R 4 SO AB CW LP
LZ4UU 7 SO AB CW LP
LZ1ABC 9 SO AB SSB
LZ9W 1 SO AB SSB LP
LZ2L 2 80m
LZ1-G-42 3 SWL
2005 LZ5W 8 MOSTx
LZ9R 3 SO AB CW LP
LZ2ZY 9 SO AB SSB LP
LZ2L 6 80m
LZ1-G-42 2 SWL
2006 LZ9R 2 SOAB CW LP
LZ9W 2 SOAB SSB
LZ9X 6 SO-80
LZ1G-42 1 SWL
EA RTTY 2001 LZ1CF 5 10m
2002 LZ2JA 4 10m
LZ1CF 9 10m
LZ1MH 9 20m
2003 LZ2BE 6 Cat A
LZ2JA 4 40m
2004 LZ2NP 5 40m
2005 LZ1UQ 6 80m
LZ2BE 4 MO
JAPAN INT DX Contest 2001 LZ4JO 1 20m LP
2005 LZ2PS 4 MOp
HOLLYLAND Contest 2003 LZ4UU 1 CW
2004 LZ4UU 2 CW
2005 LZ1-G-42 2 SWL
2006 LZ1MG 3 QRP
LZ1G-42 2 SWL
YU DX Contest 2001 LZ1DM 6 SO-SSB
LZ2UZ 10 SO-Mix
2005 LZ7H 2 QRP - lower
LZ7H 3 QRP AB
LZ7H 7 QRP -Upper
SP DX RTTY 2000 LZ2K 3 MO AB
2004 LZ2BE 9 SO AB
2005 LZ2BE 3 MO AB
2006 LZ8A 7 SOAB
ARI Contest 2000 LZ1HB 7 SO SSB
LZ6A 4 SO-Mix
2003 LZ1-G-42 2 SWL
2004 LZ1-G-42 1 SWL
2005 LZ2PL 10 SO CW
LZ6A 8 SO SSB
LZ9R 3 RTTY
LZ3FN 2 SO Mix
LZ1-G-42 1 SWL
2006 LZ9R 7 SO CW
LZ8A 3 SO Mix
LZ3FN 10 SO Mix
LZ1G-42 2 SWL
ALEXANDRO VOLTA RTTY 2000 LZ2JA 3 SO AB
2001 LZ2PI 1 40m
2004 LZ9R 5 SO AB
LZ2JA 7 80m
2005 LZ9R 2 MO AB
H.M.King of Spain 2001 LZ4UU 4 Mix
2004 LZ2PL 3 SOMB-CW
LZ4UU 1 MOMB
2005 LZ2PL 9 SOMB-CW
LZ2PS 2 MOMB
CQ WW WPX CW 2004 LZ9W 3 MM
LZ04KM 15 AB LP
2005 LZ9W 2 MM
LZ2GS 5 10m LP
LZ1IS 10 10m LP
2006 LZ9W 1 MM
LZ5W 10 SO-21
LZ8A 6 SO TB/SE
CQ WW WPX SSB 2004 LZ9W 6 MM
2005 LZ9W 3 MM
ARRL INT DX CW 2000 LZ3AB 9 160m
2001 LZ1UQ 4 SO QRP
2002 LZ7X 1 SO QRP
2003 LZ2RS 10 SO QRP
LZ9W 9 MOTwoTx
2004 LZ2RS 7 SO QRP
LZ9W 5 MM
2005 LZ1UQ 8 SO QRP
LZ2RS 9 SO QRP
ARRL INT DX SSB 2002 LZ2RF 10 40m
2003 LZ9W 9 MOTwoTx
2004 LZ9W 4 MM
ARRL INT DX RTTY 2000 LZ4KAC 6 MOHP
2002 LZ2PI 8 SOLP
2003 LZ2BE 8 SOLP
2004 LZ9R 7 CWLP
2005 LZ9R 4 MOLP
2006 LZ2BE 10 HP
LZ9R 3 LP
UKRAINIAN DIGI 2006 LZ8A 9 ABHP
DL DX RTTY 2006 LZ8A 1 SOAB
ORIGINAL QRP 2006 LZ2RS 5 VLP 1w
IOTA 2006 LZ3FN 4 SO Mix
LZ9R 9 SO Mix
LZ2PL 2 SO CW
EU HF Championish 2003 LZ9R 2 CWLP
2005 LZ2PL 2 CWHP
LZ9W 2 CWLP
2006 LZ9R 10 CWLP
WAEDC CW 2004 LZ9R 10 SOLP
LZ9W 5 MO
2005 LZ9R 4 SOLP
2006 LZ9R 5 SOLP
SARTG WW RTTY 2000 LZ2MP 7 SOAB
LZ2K 6 MOAB
2001 LZ2PL 2 SOAB
2002 LZ2PL 6 SOAB
2003 LZ2BE 4 SO 10m
2004 LZ2BE 1 SOAB LP
LZ9R 2 SOAB LP
2005 LZ2BE 5 SO HP
2006 LZ8A 3 SOAB HP
LZ8A 1 S0-15
LZ2ZG 10 SO-15
RDA Contest 2003 LZ9R 8 A-CW world
2004 LZ4UU 8 A-Mix world
LZ4GL 8 A-CW world
2006 LZ3FN 3 SOAB Mix HP
SCC RTTY Contest 2000 LZ2PL 5 SOAB HP
LZ2AU 4 SOAB LP
LZ2MP 7 SO 10m LP
LZ5AZ 3 SO 20m LP
2002 LZ2PL 6 SOAB HP
2003 LZ2BE 2 SOAB LP
LZ1ZM 1 MOAB LP
2004 LZ2BE 2 SOAB HP
2005 LZ9R 6 SOAB LP
LZ2BE 4 SO-Assisted
2006 LZ8A 1 SO-Assisted
YO DX HF Contest 2000 LZ2WF (sk) 5 SOAB
LZ1FI 2 80m
LZ2RF 3 80m
2001 LZ2LDS 2 80m
LZ1KP 1 40m
LZ1FJ 4 40m
LZ6C 6 40m
2002 LZ2L 3 80m
LZ2RF 2 40m
LZ4UU 3 40m
2003 LZ2L 1 80m
LZ4UU 3 40m
LZ1KP 9 40m
2004 LZ1RGM 1 80m
2005 LZ1MC 7 MOMB
RUSSIAN "RADIO" RTTY 2001 LZ2JE 6 B-15m
2003 LZ2BE 5 SOMB
2005 LZ9R 9 SOMB
LZ2JA 5 SO-80m
2006 LZ9R 8 SOAB
SAC CW 2006 LZ1MG 4 QRP
LZ2RS 5 QRP
LZ7X 7 QRP
LZ4UU 2 M-one
RSGB 21/28 MHz SSB 2001 LZ9V 10 OOS
LZ4UU 8 ORS
2002 LZ9V 1 OOS
LZ2L 3 ORS
LZ2RF 3 O-QRP
2003 LZ2VP 8 ORS
2004 LZ9V 2 OOS
LZ9R 7 OOS
RSGB 21/28 MHz CW 2001 LZ6C 1 OOS
LZ9V 2 ORS
LZ4UU 2 ORS
LZ1KP 5 ORS
LZ2LDS 6 ORS
2002 LZ1NG 3 OOS
LZ6C 5 OOS
LZ2L 3 ORS
LZ1KP 4 ORS
LZ1KNZ 9 ORS
LZ2RS 1 QRP
2003 LZ2FM 2 OOS
LZ2UZ 4 ORS
LZ2RS 1 QRP
2004 LZ1NG 3 OOS
LZ1EP 8 ORS
LZ2RS 1 QRP
LZ1IQ 4 QRP
2005 LZ9V 1 OOS
LZ2RS 1 QRP
HA QRP 2000 LZ1IA 3
LZ3PZ 6
2001 LZ3PZ 3
LZ1IA 5
2002 LZ3PZ 3
LZ1IA 6
2003 LZ3PZ 5
LZ1IA 8
2004 LZ1IA 7
2005 LZ3PZ 2
LZ1IA 8
UKRAINIAN DX Contest 2001 LZ6C 6 SO-15m
LZ9R 2 SO-20m
LZ2LDS 7 SO-80m
LZ1-H-192 7 SWL
2002 LZ2RF 2 SO-160m
LZ2L 6 SO-80m
LZ2SX 8 SO-40m
2003 LZ1KP 8 SO-20m
LZ2PS 9 SO-40m
LZ2L 9 SO-80m
LZ4AE 8 QRP
2004 LZ1DQ 4 SO-40m
LZ1RGM 9 SO-80m
2005 LZ3FN 6 SO AB LP
LZ2LE 5 QRP
CQ WW RTTY 2006 LZ8A 2 SO-Assisted
2006 LZ4UU 5 SO-80
HSC CW Contest 2005 LZ2RS 8 QRP
WAEDC RTTY 2003 LZ9R 2 SO LP
2004 LZ2BE 3 SO LP
LZ9R 4 SO LP
2005 LZ2BE 2 SO LP
2006 LZ8A 4 SO HP
LZ9R 4 SO LP
JARTS RTTY 2000 LZ2K 3 MO
LZ1MC 8 MO
2001 LZ2PL 9 SO
2004 LZ2K 5 MO
WAG Contest 2002 LZ9R 1 SO CW LP
LZ2PS 9 SO CW LP
LZ2L 4 SO CW HP
LZ2RF 3 SO-QRP
2003 LZ4UU 6 SO CW LP
LZ1DQ 5 SO CW HP
LZ2SX 2 SO Mix LP
LZ2UZ 7 SO Mix LP
2004 LZ4UU 4 SO CW LP
LZ9R 1 SO Mix LP
LZ5W 4 MO
2005 LZ9R 2 SO CW LP
LZ9W 2 SO Mix LP
TOPS Activity Contest 2002 LZ2L 5 SO
LZ2RF 8 SO
2004 LZ1RGM 5 SO
LZ4UU 7 SO
ARRL 10 m Contest 2000 LZ1UQ 2 Mix - QRP
LZ2RS 9 CW-only QRP
LZ2PL 9 CW-only LP
2001 LZ9W 7 Mix -LP
2002 LZ9W 6 Mix -LP
2004 LZ2HM 4 Mix -QRP
LZ2HM 2 - Eu Mix - QRP
2005 LZ7H 5 QRP
OK DX RTTY 2001 LZ9R 2 SO-20m
LZ2JA 2 SO-15m
LZ2MP 2 SO-10m
2002 LZ9R 5 SO-20m
2003 LZ2JA 7 SO-40m
LZ9R 1 SO-20m
2004 LZ9R 2 SO-20m
LZ2JA 5 SO-15m
2006 LZ8A 5 SO AB HP
LZ2ZG 9 SO-40
CROATIAN DX Contest 2000 LZ2PL 6 SO AB HP
LZ2RF 9 SO AB HP
LZ2UZ 4 20m-LP
LZ6C 2 80m-LP
2001 LZ1DQ 1 40m-HP
LZ2RF 2 40m-HP
LZ2UW 2 40m-LP
LZ6C 2 MO
2002 LZ4UU 3 40m-LP
2003 LZ4AE 6 SO AB - QRP
LZ6C 2 10m-LP
LZ2A 2 15m-LP

БФРЛ изказва най-сърдечна БЛАГОДАРНОСТ на
всички радиолюбители класирали се на призови места
и допринесли за доброто име на "LZ".


Забележка:Този списък е неофициален и е само за справка,
с цел да послужи за последващите участия в международни състезания .
Използвани са класиранията TOP-TEN и TOP-SIX на различните състезания,
които правят общо международно класиране.
Останалите състезания прaвят класирания по страни.
Информацията е взета от сайтове на организаторите на състезания
и в по-голямата си част от QRZ.ru
За пропуски или допуснати неточтости молим да ни извините,
но и да ни информирате .
За напред този списък няма да се актуализира,
тъйкато всеки месец ще има информация за предстоящите
състезания с INFO за класирането от предното състезание.
                                                     БФРЛ

Additional information