Условия за провеждане

Единадесетия Коледeн КВтурнир "ЕЛЕКТРОНПРОГРЕС"2014
/EPCHRISTMASCONTEST/,

организиран от Радиоклуб LZ1KIA при фирма
”ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД - СОФИЯ

с любезната подкрепа на БФРЛ

 

От 2009 година телеграфният и телефонният тур се редуват, като тази година ще бъде на телефония. Денят на провеждане е вторият ден на Коледа и, както миналата година, ще се проведе на 7MHz.

 

  1. Време:

Състезанието ще се проведе на 26декември2014 година, петък, от 0700 UTCдо 0900 UTC (0900 LZTдо 1100LZT) на SSB.

       2. Честотен обхват:

       Радиовръзкитена SSB се осъществяват в участъка от 7110 до 7180kHz.  Повторение на радиовръзките с един и същи кореспондент се разрешава след интервал не по-малък от 30 минути.

       3.Категории участници:

  • А - Радиостанции, членове на LZ1KIAи първите десет от категория В в последния телефонен турнир, проведен през 2012 година, с мощност до 100W.

  • B - Радиостанции с един оператор и максимална мощност до100W.

       Радиостанциите в категория Апредаватпоредния номер на радиовръзката и буквите EP ("ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС"),започвайки от 001EP.

  Радиостанците в категория Впредават поредния номер на радиовръзката и поредния номер на радиовръзката на предишния кореспондент, започвайки от 001000.

4.Точки и множители:

       - За радиовръзка със станции, предаващи EP - 5 точки

       - За радиовръзка с всички останали участници в състезанието - 1 точка

       -  За множител се счита броят на работените различни радиостанции, предаващи EP (ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС).

       5. Краен резултат:

       Сумата от точките за радиовръзки умножена по сумата отмножителите.

6.  Класиране и награди:

       - Класиралите се до трето място в категория В получават сертификат и предметна награда. Първите десет от категория Впридобиват правото да участват в следващия SSBтурнир в категория А.

- Класиралият се на първо място в категория А получава сертификат и предметна награда.

-Всички състезатели, изпратили отчети, получават сертификат за участие в турнира.

      7. Радиостанции предаващи ЕP:

7.1. Членовете на LZ1KIA,потенциални участници в състезанието:

LZ1IA, LZ1IM, LZ1IU, LZ1PKS, LZ1QW, LZ1RSS, LZ1XE, LZ5WF

7.2. Първите десет от категория В в предишния Коледен турнир на телефония (през 2012 година), които придобиват правото да участват в категория А, по реда на класирането са:

LZ2CM – Пламен Георгиев

lZ3GH – Георги Влаев

LZ1GU – Хайрабед Ашикян

LZ2ZF – Феди Младенов

LZ1QZ – Кольо Колев

LZ2WE – Теодора Николова

LZ2WSG – Веселин Георгиев

LZ4PA – Петър Ангелов

LZ3ZZ – Алеко Иглев

LZ2UX – Генчо Денчев

Заблежка: Първите десет от категория В в миналогодишния телеграфен турнир ще могат да работят в категория А в следващия телеграфен турнир през 2015 година.

8. Отчети:

      В срок до две седмици след състезанието, във форматCabrillo, изпратете отчетите на E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Времето в отчетите да бъде в UTC.  За отчетите на хартия се изисква заглавна страница.Те ще бъдат приети само за контрол. Изпратете отчетите на адрес:

СОФИЯ 1309, POBox 28, Иван Александров

 

Contest Manager – LZ1IA, Иван Александров

 

Изпълнителен директор на

Електрон-прогрес” АД: Красимир Пингелов – LZ1PKS

73 ! de LZ1KIA

 

Additional information