Description

Токоизправителя работи много добре. Любителска изработка.
Използван е за захранване на крайно стъпало с 2 лампи ГК-71, 500W.
Изходящата поща на пазара не работи!

Information

Good

Contact

You don't have the right to see the ad contact
Високоволтово захранване 2500VВисоковолтово захранване 2500V

Additional information