От  1 до 7 ноември ще се проведе:
     HA-QRP Contest
     Унгария - "Radiotechnika" magazine
     http://www.radiovilag.hu/haqrp.htm
 
Започва  на: 01 ноември 2007 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 07 ноември 2007 год. в 24:00 UTC
Състезанието се провежда всяка година от 1 до 7 ноември на честотния обхват 3500-3600КГц.
: CW : 80 м : QRP
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИЯ 
QRP. - мощности до 5 вата output.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА
Провеждат се обикновени QSO,като се разменят инициали,RST,QTH,name и на двамата кореспондента. 
Допуска се разлика във времето на дневниците до 3 минути.
Повикване за контеста: "CQ TEST QRP".
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
 За QSO c LZ 1 точка, с друга страна - 2 точки. Повторени QSO  не се признават.
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Страните по DXCC.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сумата на точките за QSO и сумата на множителите.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ
Сертификати получават всички които са пратили отчети.
Показалите най-дори резултати ще получат едногодишен абонамент за списание "Radiotechnika".
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Изготвят се в следния вид:дата,време UTC,CALL,RST,QTH,name.
Задължително се описва QRP-то с което работите,а ако е любителска изработка задължително
се посочва какво е крайното стъпало на предавателя.
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ  
"Radiotechnika" szerkesztoseg, Budapest, Pf.603, H-1374 Hungary
E-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Home page: http://www.radiovilag.hu/haqrp.htm
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ОТЧЕТИ 
21 ноември 2007 год. 
======================================================================================

Additional information