Две състезания QRP тази седмица : ТАС 80м -QRP категория и Wake-up!QRP Sprin contest


        Wake-Up! QRP Sprint QRP
        Русия  -  RU-QRP Club
Дата - Първата събота на март, юни, септември и декември
Сега - на 1.декември.2007
Време - 04.00 - 06.00 UTC
4 тура: 04.00 - 04.29 UTC
        04.30 - 04.59 UTC
        05.00 - 05.29 UTC
        05.30 - 06.00 UTC
Участници - всички желаещи
Мощност - не повече от 5 вата  output
Обхвати - 40 и 20 м, в района на QRP честотите
Вид работа - CW
Контролни номера - RST, поредния номер на QSO, започвайки от 001 и не се прекъсва заради туровете.
 След провеждането QSO станцията-домакин на честотата е  задължена да освободи честотата (QSY).
Точки - 1 точко за 1 километър разстояние между кореспондентите.
 (Точките се изчисляват от съдийската комисия , задължително е да посочите Вашия QTH loc)
 Повторeние на QSO са разрешени през различните турове, също така и повреме на един тур, но на
 различни обхвати.
Множител - Всеки нов кореспондент на всеки обхват независимо от тура дава една точка за множител
 (т.е., една станция ще даде не повече от 2 точки).
Окончателен резултат - произведение на сумата на точките за QSO и множителите.
Отчет - отделно по обхвати с обобщаващ лист.Отчетът трябва да съдържа:
 Обхват, време UTC, CALL на кореспондента, предадения контр.номер, приетия контр.номер, точки за
 множител, чиста графа за точков за QSO, графа за забележки. На обобщавщият лист се вписва CALL,
 Име на оператора,пощенски адрес, адрес на електроната поща,   WW QTH-локатора, сведениe за
 използваната мощност, апаратура, антени,Декларация затова че участникът е спазил условията на
 състезанието , лични коментарии за състезанието и своето участие.
Отчетите трябва да се изпратят до 7 дни след дата на провеждането на Спринта на адрес :
  Валентин Ковальчук,
  ул. Интернациональная 29 кв. 39, Калининград, 236011, Россия
Или  на електронната поща (в текстов формат! (call.txt или call.log) на адрес
Contest Manager:   ru2fm@rambler.r   ( не изпращайте отчет направени във Word или Exel ).
================================================================================================

 

Additional information