QRP <> QRP ==>      QRP/QRP-Party
     Германия   AGCW
     http://www.agcw.de
 
Започва   на: 1 май 2008 год. в 13:00 UTC
Завършва на: 1 май 2008 год. в 19:00 UTC
 
Вид модулация: CW
Обхвати: 80 м, 40 м
Честоти - 3.510-3.560, 7.010-7.040 kHz.
Не се разрешава за работа на телеграфия да се използват на радиостанцията клавиатури и
автоматични CW декодери.
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ
A: максимална изходна мощност  5 вата 
B: максимална изходна мощност 10 вата   
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RST, номерa на QSO, категория. Например: 579002/A.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
За QSO с група "А"  2 точки
с останалите  1 точка. 
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛ 
Всяка страна по DXCC се счита за множител.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА
Крайният резултат е сборът на точките от обхватите - а те са произведението на
сборовете на точки и множители за всеки обхват.
--------------------------------------------------------------------------------
SWL
Трябва да са приети двата CALL и един контролен номер. 
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Всички отчети трябва да имат подписана декларация за спазване условията на състезанието.
Ако приложите SASE (или SAE и 1 IRC),ще получите резултатите от състезанието на
посочен от Вас адрес.
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
Werner Hennig, DF5DD
Am Cappeler Freistuhl 33, D-59556 Lippstadt, Germany
 
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Home page: http://www.agcw.de
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ  
  31 май 2008 год. 
--------------------------------------------------

Additional information