Българска федерация на радиолюбителите (БФРЛ) e:

основана през 1970

 • Български радиоклуб (1926)
 • Комитет по радиолюбителство (1947)
 • Централен радиоклуб (1951)

член на IARU от 1967

Президенти:

 • Валентин Грозданов, LZ1VG (1970)
 • Антон Илиев, LZ1EC (1988)
 • Димитър Звездев, LZ1CZ (1991), sk
 • Румен Гечев, LZ1MS (1995)
 • Панайот Данев, LZ1US (2001)
 • Милчо Миланов, LZ1RF (1999, 2003, 2006)

Адрес:

 

 

 • Български радиоклуб (1926)
 • Комитет по радиолюбителство (1947)
 • Централен радиоклуб (1951)

член на IARU от 1967

Президенти:

 • Валентин Грозданов, LZ1VG (1970)
 • Антон Илиев, LZ1EC (1988)
 • Димитър Звездев, LZ1CZ (1991), sk
 • Румен Гечев, LZ1MS (1995)
 • Панайот Данев, LZ1US (2001)
 • Милчо Миланов, LZ1RF (1999, 2003, 2006)

Адрес:


БФРЛ

Пощенска кутия 830

1000 София 

България 

 

Телефони:


+359 (89) 429 22 11

 

Additional information