Резултати от КВ състезанието "Шипченска Епопея" - в памет на

Андрей Тотев ,LZ1RB, което бе проведено на 12/03/2017 год.

Бяха получени отчети от всичките участвали 52 станции.

Организаторите на състезанието благодарят на всички взели участие.

Документа с резултатите можете да изтеглите от ТУК !!!

Additional information