Уважаеми колеги , на следния ЛИНК можете да изтеглите информационния списък за събрания от БФРЛ членски внос за 2017 година.

Additional information