Описание

Модифициран усилвател BV135 за работа на всички КВ обхвати.
Направих го в свободното си време преди 2-3 години в ML&S.
Усилвателят е с 2бр 6П45С в паралел по схема със заземена решетка.
Захранването на анодите е последователно по постоянен ток.
Началният ток е стабилизиран с ценери.
Изходен превключаем П-филтър.
Входа е трансформаторен широколентов с КСВ =1.2-1.3.
Усилвателят вади около 200Вт на всички обхвати със 30Вт входяща мощност.

Състояние

Добро

За контакти

You don't have the right to see the ad contact
КВ усилвател 200ВтКВ усилвател 200ВтКВ усилвател 200ВтКВ усилвател 200ВтКВ усилвател 200ВтКВ усилвател 200ВтКВ усилвател 200Вт

Допълнителна информация