На 15 и 16 декември ще се проведат:

    OK DX RTTY Contest
    Чехия  Czech Radio Club
    http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE.HTM
 
Започва  на: 15 декември 2007 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 15 декември 2007 год. в 24:00 UTC
 
Вид работа: RTTY
Обхвати: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
A1 - SOABHP - един  оператор  - всички обхвати, голяма мощност (повече от 100 вата);
A2 - SOABLP - един  оператор  - всички обхвати, малка  мощност (до 100 вата);
 B - SOSB   - един  оператор  - един обхват;
 C - MOAB   - много оператори - всички обхвати ;
 D - SWL.
В подгрупите A1 и A2 участниците могат да сменят обхвата не по-рано от 5 минути.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RST и номера на зона CQ.
 Общо повикване: "CQ OK TEST".
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
На обхватите 10, 15 и 20 метра:
- 1 точка за QSO с EU;
- 2 точки за DX QSO.
На обхватите 40 и 80 метрa:
- 3 точки за QSO с EU;
- 6 точки за DX QSO.
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Cтраните по DXCC и ОК-станциите на всеки обхват.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
(Общото количество точки) x (DXCC страните на всеки обхват + ОК-станциите на всеки обхват).
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
С дипломи и плакети се награждават победителите в класовете А1 и A2,
С дипломи - победителите в класовете B, C и D.
С дипломи - победителите по страни (ако са проведени повече от 30 QSO).
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
Само по електронната поща във формат Cabrillo.
Отчети на SWL се приемат като текстови файлове, където  QSO са подредени в хронологичен ред
и да имат следната информация: date, band, callsign/message sent by claimed station, callsign
of station worked.
Срокът за изпращане на отчети - до 15 януари 2008.
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Home page: http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE.HTM
--------------------------------------------------------------------------------
Срок за изпращане на отчети
  15 януари 2008.  
--------------------------------------------------------------------------------

Results of the OK DX RTTY Contest 2006

Pl. Call         QSO   Pts  DXCC  OK    Score
---------------------------------------------

Cat A1 - single op - all bands - Hi Power
1   7X0RY        1112  4419  187  142  1453851
2   EN9M          1327  3283  212  168  1247540
3   ZC4LI         1049  3987  177  128  1216035
4   UW8I         1172  2833  227  133  1019880
5   LZ8A          1064  2469  193  114   757983
6   EO15FF       1007  2551  195  102   757647
7   UT2II         1002  2493  168  113   700533
8   CT3EN          661  2723  163    54   590891
9   YO9HP         904  2104  177    81   542832
10  UN5PR         666  2292  165    54   501948


Cat A2 - single op - all bands - Lo Power
   1   UA3BS        839  2148  178  109   616476
   2   UY8IF         803  1961  162  110   533392
   3   UT5EPP       582  1502  123    81   306408
155   LZ2DF          98    194    41      8      9506
176   LZ2UZ          65    148    28    13      6068

Cat B - single op - single band
40m
1   HZ1IK        352  1998   54   31   169830
9   LZ2ZG         58    189   22     8       5670
20m
  1   UV8M         463   573   59   45    59592
43   LZ1ZC          50     58   20     1     1218

Logs for checking purposes: LZ1QV
========================================================
========================================================

             CROATIAN CW CONTEST
             Хърватия   HRS - HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ
             http://www.hamradio.hr/
 
Започва  на: 15 декември 2007 год. в 14:00 UTC
Завършва на: 16 декември 2007 год. в 14:00 UTC
 
Вид на работа : CW
Обхвати: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
 SOABHP - един  оператор,  всички обхвати - голяма мощност;
 SOABLP - един  оператор,  всички обхвати - малка  мощност (<100 вата);
 SOSBHP - един  оператор,  един   обхват  - голяма мощност;
 SOSBLP - един  оператор,  един   обхват  - малка  мощност (<100 вата);
 SO QRP - един  оператор,  всички обхвати - QRP (<5 вата);
 MOABST - много оператори, всички обхвати,- един предавател;
 SWL.
Хърватските участници се класират в отделна класация.
При смяна на обхвата задължително се работи 10 минути.През това време може да се проведе QSO на
друг обхват само ако това е нов множител.
Разрешено е пасивното използване на DX-cluster,s.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RST и поредния номер на QSO , започвайки от 001.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
- 10 точки за  QSO с 9А на 160-80-40м;
-  6 точки за  QSO с 9А на 20 -15-10м;
-  6 точки за  QSO с DX на 160-80-40м;
-  3 точки за  QSO с DX на 20 -15-10м;
-  2 точки за  QSO с EU на 160-80-40м;
-  1 точка за  QSO с EU na 20 -15-10м.
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Страните по DXCC/WAE на всеки обхват.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на общата сума на точките и сумата на множителите.
--------------------------------------------------------------------------------
НА ВНИМАНИЕТО НА SWL
Една точка за всяка нова станция на обхват.Необходимо е да бъдат приети двата контролни номера.
Множителите са както при предаващите станции.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Победителите в класовете "SO" и "MO"се награждават с плакети.
С допълнителни плакети може да бъдат наградени континентални първенци,
а също така и победители в "SOSB".
Дипломи за победителите за всяка страна във всяка категория.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Хартиените отчети се оформят на стандартен формат - 40 QSO на страница А4.
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН Е ГЛАВЕН ОБОБОЩАВАЩ ЛИСТ.
Електронните отчети трябва да са във формат Cabrillo.(име на файла - yourcall.log).
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕСИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
 
Hrvatski radioamaterski savez (for CROATIAN CW CONTEST),
Dalmatinska 12, Zagreb, Croatia

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home page: http://www.hamradio.hr/
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ОТЧЕТИ 
15 януари 2008 год. 
--------------------------------------------------------------------------------

TOP SIX – WORLD

   SOAB QRP
1    RA9SO           292    1460     90    131400
2    UA6LCJ          376    1078   101    108878
3    RW3AI           315     885     98      86730
4    YU1GN           273     875     85      74375
5    LY2TS            257     784     78      61152
6    LZ1MG            230     700     70      49000

SOSB-21 MHz,HP

1    LZ2ZG            32      71    16      1136

MOAB

1    4N1RR            1017    2888   166    479408
2    RZ4CWW          735    2131   155    330305
3    SN5G                718    2142   123    263466
4    RZ4HZW           705    1780   119    211820
5    LZ4UU              555    1710   109    186390
6    RK9AWN           476    1958     92    180136


  LZ - Bugarska
 LZ4UU            MS             555 1710 109 186390
 LZ1KWT          MS             408 1138  95  108110
*LZ5XQ        SOAB             384   951  86   81786
*LZ1IKY       SOAB             283   859  83   71297
*LZ2UZ        SOAB             181   611  59   36049
*LZ1ONK      SOAB             161   539  58   31262
*LZ1KP        SOAB               37   173  15     2595
 LZ1MG        SOAB QRP      230   700  70   49000
 LZ2ZG         SO15              32     71  16     1136
*LZ2A          SO15              36     60  15       900
*LZ2FM        SO40              89   356  26      9256
*LZ1FH        SO40              71   254  25      6350
*LZ1DNY      SO40              65   272  22      5984
============================================================

Additional information