Документи:

Условия за провеждане на присъствено КВ състезание Узана 2010

Условия за провеждане на турнир по радио-засичанe LZ0GCG Узана 2010

ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие с условията за участие в присъствено КВ състезание

ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие с условията за участие в турнир по радиозасичане

 

 


 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО КВ СЪСТЕЗАНИЕ
25 СЕПТЕМВРИ 2010 - УЗАНА

 

 

Присъственото късовълново състезание се състои в осъществяване на радиовръзки в любителския обхват – 3500 kHz между участниците, които са разположени на поляната на местността “Узана”. Резултатите и класирането се формират от броя на радиовръзките и правилността им. Състезанието се провежда в рамките на Националната екоинициатива „LZ10GCG Узана 2010”.

http://www.gabrovo.bg/index.php?l=165

 

1. Организатор: Българска федерация на радиолюбителите, Община Габрово

 

2. Място на провеждане: Местността Узана над Габрово.

 

 3. Пристигане и настаняване на състезателите: до 9 часа (LZT) на 25 Септември 2010 г. в хотел “Импулс” местността Узана.
Long : 25.24787 E (25° 14' 52'' E)
Lat : 42.75842 N (42° 45' 30'' N)
QTH locator : KN22OS

Телефони на хотела:
Рецепция: 0895 633 650
Управител: 0895 633656; 0888 975 694
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.hotelimpuls.bg

Oрганизаторите не поемат ангажименти по настаняване и резервации. Желателно е преди мероприятието, участниците да направят резервация в хотела за местата, които желаят да ползват.
4. Регистрация на състезателите и теглене на жребий за получаване на състезателен номер и плик - 9.30 часа (LZT). Състезателен номер – идентифицира участника в състезанието; Състезателен Плик – съдържа информация за специалния инициал, с който ще участва състезателят. Специалните инициали са в обхват от LZ6AA до LZ6FZ. Право на участие в състезанието имат всички радиолюбители, имащи необходимата лицензия.
5. Разставяне на състезателите: до 11.30 часа (LZT). Всеки състезател е длъжен на собствен ход /пеш или с автомобил/ да заеме мястото си и да развърне апаратурата си. Местата са предварително маркирани с номерирани пилони и отразени на картата на местността.

6. Начало на състезанието: 12.00 часа (LZT)

7. Край на състезанието: 14.59 часа (LZT)
Всеки състезател участва със собствен трансийвър до 100 вата и захранване, като абсорбционните намалители на мощност и антените се предоставят безвъзмездно за ползване по време на състезанието от фирма „АЦОМ” ООД: http://www.acom-bg.com . Захранването се осъществява от акумулатора на автомобила на състезателя.

8. Стартова такса: 0 лева

9. Рапорт: Обменят се контролни номера, състоящи се от шест цифри. Първите три цифри са поредният номер на радиовръзката, а вторите три цифри са приетият номер на радиовръзката от предходния кореспондент. При първата радиовръзка се дава контролен номер 001000.

10. Обхвати: Разрешава се работата само на 3.5 MHz съгласно плана за честотните ленти на IARU 1 регион.

11. Категории: Един оператор, работа със специален инициал LZ6AA – LZ6FZ.

12. Интервал на установяване на радиовръзка /QSO/ с една и съща радиостанция:
Повторна връзка с една радиостанция може да се направи след изтичането на интервал от тридесет минути (този интервал може да се променя по решение на съдийската комисия според броя на участниците). Допуска се разлика във времената, записани в двата отчета, до три минути.

13. Точки: Начисляват се по две точки за всяка радиовръзка.

14. Отчети: Оформят се във формат Cabrilo, на флаш памет или на CD– условията са същите като на LZ шампионатите и LZ Open контеста. За състезателите, които пишат на хартиен носител, след състезанието ще бъдат осигурени компютри, за да си въведат отчетите в електронен вид.

15. Награди: Наградите са осигурени от Община Габрово, фирма „АЦОМ” ООД и „Електронинвест” ООД. За първо, второ и трето място и 6 специални /поощрителни награди/.

16. Всички участници подписват декларация на място, че участват на собствен риск.

17. Транспаранти, пана и други рекламни материали могат да се разполагат в местността за времето на екоинициативата безплатно само от спорсори и съорганизатори на проявата, след предварително съгласуване с организаторите.

18. Закриване на състезанието и награждаване на победителите: 20 часа (LZT) на 25 Септември 2010 г., ресторант “Импулс”.

19. Заявки за участие се изпращат до 30 август 2010 г. до:
Борис Сапунджиев LZ2JR: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел: 0899 930 303 или
Бойчо Хаджийски LZ1BJ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел. 0888 855 025

Председател на БФРЛ:
Виктор Ценков – LZ3NN
Средства за подслон и места за настаняване в местността Узана

Хотел „Прима С”
www.uzana.com
0888 009 001; 0888 009 002

Хотел „Географски център”
www.geographic-center.hit.bg
0887 663 276

Хотел „Импулс”
www.uzana.hit.bg
066/807 005; 0895 633 650;
0895 633 656

Почивна станция „Еделвайс”
www.uzana-edelvais.com
066/806 588; 0895 290 905;
0888 147 322

Къща за гости „Хлебна”
www.uzana.net
066/803 377; 0888 324 375;
0889 316 136

Хостел „Партизанска песен”
www.ppesen.hit.bg
/възможност за палатков лагер/
066/862 800; 0897 952 532;
0897 952 531

Туристическа спалня “Узана”
www.ekoclima.com
/възможност за палатков лагер/
0898 853 840; 0899 158 644

Туристическа хижа „Узана”
/възможност за палатков лагер/
0886 792 982; 0896 248 593

В местността Узана се намира Географският център на България. За повече информация, свързана с местността и региона, можете да посетите сайта на Посетителски информационен център „Узана” – www.uzana-tourism.com, дежурен GSM: 0885 825 224. Информационният център работи целогодишно, без почивни дни; тук се намира печатът на обект „Географски център на България”, който е част от движението „100 Национални туристически обекта”.
Лице за контакти при необходимост от допълнителна информация за Националната екоинициатива: Силвия Иванова, GSM 0898 55 85 25; 0884 51 35 85; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Additional information