Алексей (RM3P) и Ефремовския радиоклуб „Ефир” канят всички на участие в HF-състезание, посветено на Куликовската битка.

Условията на руски може да видите на адрес:

http://www.tularadio.ru/?pg=content/kpc-rule

Условията на английски са на адрес:

http://www.tularadio.ru/?pg=content/kpc-rule-en

Успех!

Additional information