Contests

CQ  WORLD  WIDE  DX  CONTEST  -  CW 2007

 

BFRA има честта да покани всички радиолюбители в света да участват в

На 10-11 ноември : WAEDC rtty ,OK/OM DX cw , JA Int.DX ssb :

Състезанията на 3-4 ноември: Две са с QRP категории

Класиране на Български любителски радиостанции в различни късовълнови състезания след 2000 година

Additional information