За всички, желаещи да изучават морзовата азбука, вече и на български език ;-)

http://lcwo.net/bg/welcome

Additional information