Един интерeсен QRP contest

        Wake-Up! QRP Sprint QRP
        Русия  -  RU-QRP Club
        Home page : http://ruqrp.narod.ru

ТУРОВЕ - Първата събота на март, юни, септември и декември
ДАТА СЕГА- на 1.март.2008
ВРЕМЕ - 06:00 - 06:29 UTC;
        06:30 - 06:59 UTC;
        07:00 - 07:29 UTC;
        07:30 - 08:00 UTC.
УЧАСТНИЦИ - всички желаещи
МОЩНОСТ - не повече от 5 вата  output
ОБХВАТИ - 40 и 20 м, в района на QRP честотите
ВИД РАБОТА - CW
КОНТРОЛНИ НОМЕРА - RST, поредния номер на QSO, започвайки от 001 (не се прекъсва заради туровете)+
суфикса на предния кореспондент (например 579003DL,559008UA)(първата връзка 599001QRP).
 След провеждането QSO станцията-домакин на честотата е  задължена да освободи честотата (QSY).
ТОЧКИ - 1 точкa за 1 километър разстояние между кореспондентите.
 (Точките се изчисляват от съдийската комисия , задължително е да посочите Вашия QTH loc)
 Повторeние на QSO са разрешени през различните турове, също така и повреме на един тур, но на
 различни обхвати.
МНОЖИТЕЛ - Всеки нов кореспондент на всеки обхват независимо от тура дава една точка за множител
 (т.е., една станция ще даде не повече от 2 точки).
ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ - произведение на сумата на точките за QSO и множителите.
ОТЧЕТИ - отделно по обхвати с обобщаващ лист.Отчетът трябва да съдържа:
 Обхват, време UTC, CALL на кореспондента, предадения контр.номер, приетия контр.номер, точки за
 множител, чиста графа за точки за QSO, графа за забележки. На обобщавщият лист се вписва CALL,
 Име на оператора,пощенски адрес, адрес на електроната поща,   WW QTH-локатора, сведениe за
 използваната мощност, апаратура, антени,Декларация затова че участникът е спазил условията на
 състезанието , лични коментарии за състезанието и своето участие.
ОТЧЕТИТЕ трябва да се изпратят до 7 дни след дата на провеждането на Спринта (8 март) на адрес :
  Валентин Ковальчук,
  ул. Интернациональная 29 кв. 39, Калининград, 236011, Россия
 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page: http://qrp.ru

Contest Manager: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( не изпращайте отчет направени във Word или Exel ).
===================================

 

Additional information