CQ  WORLD  WIDE  DX  CONTEST  -  CW 2007

     CQ WW DX Contest
     САЩ - CQ Amateur Radio
     http://www.cqww.com
 
Започва  на: 24 ноември 2007 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 25 ноември 2007 год. в 24:00 UTC

Вид на работа: CW
Обхвати: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
A. SINGLE OPERATOR
   1. Single Operator High.(Използуването на DX-clusters автоматично сменя категорията със SO Assisted) 
   2. Single Operator Low.(Също като А1, но мощността да не е повече от 100 вата) 
   3. Single Operator QRPp.(Също като А1,но мощността не може да е повече от 5 вата) 
B. Single Operator with DX Spotting Net:(Също като А1,но се разрешава пасивно да използвате DX-clusters-
                                         което означава,че self-spotting е забранен)
C. MULTI OPERATOR -  (участие на всички обхвати):
   1. Single Transmitter (MS). (Използва се само един предавател на един обхват,като не трябва да се нарушава
                               правилото за работа на новия обхват не-помалко от 10 минути - счита се от запис-
                               ването на първото QSO.Разрешава се QSO на друг банд само ако е нов множител.
                               Нарушението на горните ограничения,автоматично бивате прехвърлени в Multi-multi.)
   2. Two Transmitter (M2).    (Едновременно се работи с два предавателя, но на различни обхвати.Кореспондент
                               не може да се повтаря на един обхват,независимо от кое работно място е отработен.
                               Отделни отчети за всеки предавател,а ако използвате електронен LOG,то отчетът Ви
                               (Cabrillo) трябва да има информация от кой Tx е направено всяко QSO.Всеки от пре-
                               давателите може да променя работния обхват неповече от 8 пъти за един час(0-59min)
   3. Multi-Transmitter (MM).  (Няма ограничения за броя на предавателите, но на всеки обхват се разрешава само
                               един сигнал в даден момент и една running станция.)
D. TЕАМ Contesting:    (Съставът на "ОТБОРА" се образува от които и да било 5 участника,участващи в група
                       Single operator.Всеки член на "ОТБОРА" може да е само в един "отбор" за всеки от контестите
                       (Phone, CW),но не го ограничава от участие в състезанието на клубовете.Резултата на "ОТБОРА"
                       се определя като сума на резултатите на на членовете на "ОТБОРА".Списък на членовете е необ-
                       ходимо да се представи преди началото на състезанията на адрес:
                       CQ, Att: Team Contest, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801 U.S.A.;     fax 516-681-2926.
                       Победителите се награждават отделно за Phone и CW състезанията.
 
   CLUB Contesting:    (КЛУБЪТ трябва да представлява локална група, но не национална организация. Участието на
                       членовете в клубното състезание се ограничава от тяхното физическо географско разположение
                       в област от радиус 275 км от центъра.Изключение само за DX експедициите, специално органи-
                       зирани за контеста.За да участва в класирането,"КЛУБЪТ" е необходимо да е представен минимум
                       от 3 отчета на членове на "клуба", и официално лице от "клуба" трябва да завери списък на
                       участващите членове и постигнатите от тях резултати както в телефонния така и в телеграфния тур.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RST и номера на зоната по CQ. ( за LZ - 59920 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ
За QSO c DX - 3 точки
За QSO c EU - 1 точкa
За QSO c LZ - 0 точки    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
    - различните зони CQ на всеки обхват,
    - различните страни  на всеки обхват .
QSO c LZ - само за множител.
За определяне на множителите се използват:CQ Zone Map,cписък на страните по DXCC, списък страните по WAE и
границите на континентите по WAC.
Морските радиостанции (/MM) дават точки само за множтел - зона.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сумата на точките на всички обхвати и  сумата на всички множители (за зони и страни).
Например: 1000 QSOpoints x 100 multiplier (30 Zones + 70 Countries) = 100,000 (final score).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ
 Със сертификати се награждават победителите от всяка категория.
За да претендират за награда участниците от Single Operator и Multi operator е необходимо да представят отчет за
работа в състезанието минимум 12 и 24 часа съответно.
Ако в отчета има направени QSO само на един обхват,то той е действителен за награждаване на един обхват.
Ако в отчета има направени QSO на различни обхвати,то участника ще бъде прехвърлен в Multi band категория,освен
ако в отчета не е отбелязано друго.
По преценка на организаторите допълнително може да се раздадат награди и за 2 и 3 място.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
1. Време в GMT.
2. Цялостно изписани предадени и приети контролни номера.
3. Множителят се отбелязва при първото му появяване на обхвата.
4. Отчетът трябва да е проверен за наличие на повторени QSO.
5. Предпочитат се отчети в електронен вид. Съдийската комисия изисква такива от участниците с високи резултати.
   Изпращайки отчет с много висок резултат, участникът е съгласен, че неговият отчет може да бъде отворен за
   публично разглеждане.
Отчети по E-mail: Видът на файла трябва да е във формат Cabrillo. Изпраща се като attachment (прикрепен файл).
   В "Subject:" се вписва CALL и вида работа.
Отчетът може да бъде изпратен на дискета във формат MS-DOS, съдържащ вашия Cabrillo-файл.
   На дискетата ясно трябва да отбележите вашия CALL, името на файла, видът на работа (SSB или CW),категорията.
   В името на файла обезателно трябва да е CALL (например: LZ3FN.LOG).
6. Хартиените отчети се съставят по обхвати..
7. Всеки хартиен отчет трябва да се съпровожда с обобщаващ лист, на който има информация за резултата,категорията
   на участника,Името и адреса изписани с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ БУКВИ, клетвена декларация за състезанието и лицензията.
8. Използват се стандартни отчети по 80 QSO на страница на формат А4 .
9. За всеки обхват където броят на QSO е повече от 200, участникът е длъжен да състави списък за проверка на
   повторените QSO.
10.Неотбелязаните повторени QSO се наказват с отнемане допълнително по 3 QSO. 
11.Участниците от група QRPp и Low power на обобщаващият лист е необходимо да отбележат своята принадлежност
   към тази група и да запишат изходната мощност.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
CQ Magazine, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801, USA
E-mail:
       CW:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Home page :  http://www.cqww.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
15 януари 2008 год. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CQ-WW-DX-Contest 2006 CW
      Top Scores World

 28 MHz
1.LU1HF           622932
2.YM2W            159732
3.9M8YY           121595
4.T93O            101882
5.S57S             54534
6.LZ1NG            48063

 14 MHz
1.HK/N2AA         749816
2.YT5A            544824
3.TA3DD           532280
4.LZ9X            431320
5.9A3B            373308
6.YRBB            361678
-----------------------------------------------------------
BULGARIA 
SINGLE OPERATOR
                     cat.   QSO   zone dxcc    score
LZ9W                  A     4608  139  474   4998402
LZ5A                  "     3544  123  405   2641584
LZ2SX                 "     1368  101  298    889770
LZ8A   (OP: LZ2BE)    "      676   83  222    295850
LZ2PL                 "      629   65  148    237069
LZ2PG                 "      335   65  145    183960
LZ1NG                 28     344   28   83     48063
LZ5W   (OP: LZ1MC)    21    1027   32  113    268975
LZ2ZG                 "      232   26   66     41768
LZ4TX                 7     1856   30  102    340296
LZ3YV                 "       97    9   42      5559
LZ9A                  3,5   1618   30  100    279370
LZ1PM                 "      746   16   69     74375
*LZ9R  (OP: LZ3YY)    A     2122  106  385   1609498
*LZ1DQ                "      904   79  232    385329
*LZ5XQ                "      859   92  234    381420
*LZ2UZ                "      767   68  195    260633
*LZ7H                 "      657   59  200    229992
*LZ1IKY               "      684   60  196    204800
*LZ1IQ                "      347   41  147     79712
*LZ2HN                "      291   45  132     64605
*LZ2DB                "      178   48  114     46494
*LZ2A  (OP: LZ4BW)    "      150   44   95     33082
*LZ1ONK               "      225   34  107     30456
*LZ1KP                "      208   57  124     23892
*LZ2JA                21     231   26   73     47916
*LZ9X   (OP: LZ1RB)   14    1470   37  127    431320
*LZ4ZP                "     1163   36  134    349350
*LZ3HI                "      220   13   35     12528
*LZ1QV                7      718   24   97    123178
*LZ3SM                "      631   26   99    110750
*LZ1FH                "      617   17   81     72422
*LZ1BP                "      198   12   36     12144
*LZ7J   (OP: LZ1CL)   3,5    995   25   89    134748
*LZ3PZ                "      256    7   48     13310

SINGLE OPERATOR QRP

  1.P40A (OP: KK9A)   A     3644  106  306   4400572
  2.FY5FY             "     1651   87  262   1553748
  3.OK2BYW            "     1074  114  363    939690
 55.LZ1MG             "      327   49  130     77242
160.LZ1VB             "      495   25   89     92340
212.LZ5T (OP: LZ3RR)  "      469   12   65     40194

SINGLE OPERATOR ASSISTED
 LZ3FN                A     1452  145  495   1475200
 LZ5ZI                "      148   51  107     51666

MULTI-OPERATOR SINGLE TRANSMITTER

 LZ1ABC                     1778  110  384   1375296

check log : LZ1JZ, LZ1ND, LZ1ZP.
------------------------------------------------------------
 1.W1MK               3,5   1390   32  104    530264
 2.K1LZ (OP: LZ1YQ)   "     1393   32  116    523772
---------------------------
 1.K4ZW/3             A     3543  163  506   6513384
 2.K3CR (OP: LZ4AX)   "     3146  158  490   5715360
=====================================================================================================================
Постиженията на LZ в този контест :
L-Low Power   Q-QRP  A-Assisted  MS-Multi-Single  MM-Multi-Multi

Category   Call                 Score   QSO's  Zones  Countries   Year record set

A          LZ9W  (LZ4UU)     4,998,402  4608   139    474         2006
28         LZ5Z  (LZ1AX)       785,178  1726    39    142         1990
21         LZ1KDP(LZ2AX)       752,623  2101    37    110         1988
14         LZ5W  (LZ1MC)       781,696  1966    39    158         1994
7          LZ5W  (LZ5DB)       858,960  2582    40    140         1996
3.5        LZ9A  (LZ2HM)       279,370  1618    30    100         2006
1.8        LZ2CJ (LZ2SC)        81,900   619    20     71         1985

LA         LZ3FN             1,904,750   398    65    135         1992
L28        LZ1NG               224,664   755    34     98         2003
L21        LZ3YY               252,720   947    35    109         1998
L14        LZ4ZP               488,674  1736    39    124         2001
L7         LZ4ZP               294,857  1263    31    117         1998
L3.5       LZ7J  (LZ1CL)       134,748   995    25     89         2006
L1.8       LZ2WA                12,740   255     5     44         1994

QA         LZ1KHB              300,120   608    70    174         1989
Q28        LZ2RS                63,410   268    30     55         1999
Q21        LZ4AE                41,735   274    26     59         2003
Q14        LZ1VB                92,340   495    25     89         2006
Q7         LZ3RR                45,816   406    19     64         1993
Q3.5       LZ5T  (LZ3RR)        68,464   680    15     73         2005

AA         LZ9R  (LZ3YY)     1,583,100  2260    98    352         2001
A14        LZ7G  (LZ1NK)        638,232 2187    38    136         2000
A7         LZ5A                 429,352 1964    35    129         2005

MS         LZ9A (LZ2KTS)      9,962,386 5342  200     626         1989
MM         LZ9W              14,318,682 9599  178     684         2005
=====================================================================================================================

 

Допълнителна информация