На 22-23 и на 26 декември ще се проведат следните състезания:

      RUSSIAN DIGITAL+SSTV
      Русия   -   "MsstvS"
      http://msstvs.ru/
 
Започва  на: 22 декември 2007 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 22 декември 2007 год. в 24:00 UTC

Видове модулации: SSTV, BPSK63, RTTY (75 baud), MFSK16, PSK и др.
Общо повикване «CQ DIGITEST».
Изходящата мощност на предавателите не трябва да е повече от 100 вата.
Обхвати: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИЯ 
SOAB (един оператор - всички обхвати).
Няма ограничения за смяна на обхвата или вида работа.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
Членовтв на «MsstvS» предават RSQ(V) и своя членски номер (например: 599 STV001).
Абревиатура "STV" да не се отделя от рапорта с каквито и да е символи.
Останалите участници предават рапорт и поредния номер на радиовръзката,
започвайки от 001.(: 599 001).
Повторни QSO между едни и същи кореспонденти са възможни не порано от 10 минути:
- на различни обхвати
- на същия обхват , но на друг вид работа.
-------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
За QSO с член на «MsstvS» - 30 точки, независимо от страната и континента.
За QSO в режим SSTV - 12 точки,  независимо от страната и континента.
За QSO в режим RTTY (75 baud), BPSK63 :
-с LZ 1 точка;
-с EU 2 точки;
-c DX 3 точки;
За QSO на останалите видове работа - 6 точки,  независимо от страната и континента.
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ
 - всеки член на «MsstvS» на всеки обхват
 - страни по DXCC на всеки обхват
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на общата сума на точките и сумата на множителите.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ
Заелите първите три места ще получат дипломи на клуба, при услувие, че има повече
от 20 отчета.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Приемат се само електронни отчети във формат Cabrillo.
Името на файла трябва да е вашият инициал (например: lz2zg.log).
E-mail графа "Subject" трябва да е записан вашият CALL.
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
  
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://msstvs.ru/
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ОТЧЕТИ   
    22 януари 2008 г. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Списък  на членовете на клуб MSSTVS може да намерите :
     http://www.msstvs.nm.ru/Spisok_chlenov_kluba.htm
--------------------------------------------------------------------------------
====================================

            RAEM
            Русия - SRR, ОЦМРК им.Э.Т.Кренкеля
            http://www.srr.ru
 
Започва  на: 23 декември 2007 год. в 02:00 UTC
Завършва на: 23 декември 2007 год. в 09:59 UTC
     
Вид работа:  само CW
Обхвати: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ
А  - SOSB HP - eдин оператор - един обхват    - голяма мощност.
В  - SOAB HP - един оператор - всички обхвати - голяма мощност.
В1 - SOAB LP - един оператор - всички обхвати - малка мощност .
C  - MOAB  - много оператори - всички обхвати. 
D  - SWL.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
Контролния номер се състои от следните компоненти:
1) Поредния номер на QSO, започвайки от 001;
2) цифрово означаване на географската ширина на QTH с точност до 1 градус;
3) идентификатор на полукълбото = буквите N (от немски- Nord) и S (от немски- Sud)
4) цифрово означаване на географската дължина на QTH с точност до 1 градус;   
5) идентификатор на полукълбото = буквите  O (от немски- Ost) и W (от немски- West)
Hапример:RW9HZZ при първата QSO предава контролен номер 001 57N85o,а RX0LWC–001 44N133o.

Преминаването от обхват на обхват - не повече от 10 за един час.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
За всяко QSO  50 точки. Допълнително за всеки градус разлика в географските координати в
контролните номера се добавя по една точка отделно по ширина и должина,резултатът се събира.
За всяко QSO с радиостанция, разположена зад полярния кръг -  допълнително + 100 точки.
За всяко QSO с възпоминателната радиостанция RAEM - допълнително +300 точки.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА
Крайният резултат е сумата на точките за QSO + сумата за разлики в координатите + сумата от
допълнителните точки от радиостанциите зад полярния кръг + точките за QSO с RAEM радиостанцията.
Пример: 300 QSO x 50 + 11000 за координати + 3200 допълнителни = 29200 точки.
--------------------------------------------------------------------------------
SWL
За приети двата CALL и един  контролен номер   - 1 точка.
За приети двата CALL и двата контролни номера  - 3 точки.
Записване на един и същи CALL се разрешава само на различни обхвати.
Крайния резултат е сумата на точките от всички обхвати.   
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
С дипломи и плакетки се награждават станциите, заели 1-3 място в своите групи,(мин.5 участника)
С дипломи се награждават радиостанциите, заели 1-3 място в своите групи, по континенти.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
Участници, претендиращи за 1-10 място в своите подгрупи, трябва да представят отчет в електронен вид
 по E-Mail или на компютърна дискета. Приемат се 1 или 2 файла в текстови формате,на които са
 написани CALL в името на файла (Например:1. LZ3YY.CBR, 2. LZ3YY.LOG и LZ3YY.SUM т.н.т.).
В "Subject" трябва да е записан CALL и името на състезанието (например: LZ3YY RAEM).
Хартиени  отчети
- На заглавния лист на отчета да бъде записани следните сведения :
- име на състезанието, вид на работа и дата ;
- CALL, използван в състезанието;
- категория за участие в класирането;
- QTH на радиостанцията;
- CALL,имена на оператора, пощенски адрес;
- общо количество QSO.
Радиовръзките в  отчета се подреждат в хронологичен ред. 
- Дата *,
- честота в MHz; (: 14; 3,5)
- UTC;
- своят CALL *, SWL - един от приетите CALL;
- вид работа *;
- CALL на кореспондента , ( SWL - един от приетите CALL );
- предаден и приет контролен номер.
* - тези колонки не са задължителни
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
Русия 426011, г. Ижевск, а/я 3945 ("Отчет RAEM")

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Home page: http://www.srr.ru
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ОТЧЕТИ    
08 януари 2007 г. 
--------------------------------------------------------------------------------
====================================

    RAEM-2006

    Call           QSO  Score
-----------------------------
SINGLE-OP ALL HIGH
1   UA9CLB         497  41254
2   RZ9OO          431  40708
68  LZ3FN           29   2549

SINGLE-OP ALL LOW
1   ZL1TM          126  32891
2   RZ9OJ          332  30866
3   RW9IM          320  30142
4   LZ9R             332  28907
5   RA9DZ          328  27382
6   RA3CW          350  27010
11  LZ4UU          258  23501

=====================================
=====================================


              DARC XMAS Contest
              Германия     DARC
              http://www.darcdxhf.de
              Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Започва  на: 26 декември 2007 год. в 08:30 UTC
Завършва на: 26 декември 2007 год. в 10:59 UTC
 
Работни честоти:
80CW: 3510-3560 KHz,     80SSB: 3610-3650 KHz, 3700-3775KHz;
40CW: 7010-7040 KHz,     40SSB: 7040-7100 KHz.

В състезанието действа правилото QSY. Участникът, предаващ CQ, след провеждане на QSO,
оставя честотата на кореспондента си и се мести на нова честота.Работи се "всеки с всеки".
Видове работа: CW и SSB
Обхвати:  80 м и 40 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
Всички категории - само един оператор:
A: SSB/CW - DL > 100W output,
B: SSB/CW - DL < 100W output,
C: CW - DL > 100W output,
D: CW - DL < 100W output,
E: SSB/CW - Non-DL,
F: CW - Non-DL.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
DL предават RS(T) и своя DOK или специална абревиатура.
Non DL ( + DL станции без DOK) - RS(T) и порeдния номер на QSO.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
За всяко QSO - 1 точка. 
Всяка станция може да работите само един път на обхват.
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Всеки DOK, префикс и всяка специална абревиатура на всеки обхват.
--------------------------------------------------------------------------------
РЕЗУЛТАТ 
Произведението на сумите на точките и на множителите.  
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Сертификати за участниците, показали най-високи резултати, а също и за тези,
чиито отчети нямат грешки.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Образци на отчети може да се вземат от организаторите със SASE чрез адреса на 
  контест менъджера,или да свалите от сайта на DARC.
Участници, които използват компютър, са длъжни да изпратят електронен отчет на
  дискета  или по e-mail.
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
Markus van Bergerem, Brandenberg 5, D-47533 Kleve, Germany

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://www.darcdxhf.de
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ОТЧЕТИ    
15 януари 2008 г. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Special Stations:

DARC-President                VO
DARC-Vice President           SV
DARC-General Manager          GD
DARC-QSL-Manager              MQ
General Manager DARC-Verlag   GDV
Editor CQ DL                  RDL
Chairman VFDB                 1VD
Deputy Chairman VFDB          2VD
VFDB General Manager          GSV     

Referenten (Manager):
ARDF-Radio Sport              AP
Education, Youth and Training JA
Foreign Countries             AL
DX and HF-Contesting          DX
EMI                           EM
HF                            HF
Public Relations              PR
VHF-Contesting                UF
VHF/UHF/SHF                   VF
Future Technologies           ZT

Distrikt Chairmen:            DVx
- x is replaced with the letter representing the
different districts (e.g., DV East Bavaria = DVU)

DARC-Club Champion:           Jxx(Clubstations):
- xx = year the club won the club championship.
--------------------------------------------------------------------------------
 
DARC XMAS-Contest 2006
Official Results

Wertungsgruppe F (nonDL/CW)  (33 Teilnehmer) 
Platz Call    QSO Mult Score Abzьge
1. OK1IBP  102 140 14280 -12,1%
2. YL2PQ     87 115 10005 - 4,7%
3. IK2RMZ   76 106   8056 - 5,6
29. LZ1DNY  13  16     208
=======================================
=======================================

 

Допълнителна информация