Резултати от LZ Open Contest 2007. http://www.linkove.com/lz-open-contest/results/2007.htm

Допълнителна информация